Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej (USZiDJK)

W celu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Politechnice Gdańskiej został utworzony Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. W Uchwale Senatu PG nr 15/2012/XXIII [1] zostały określone cele  systemu, a także zakres działania i składy: Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UKZJK), Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) i Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (KZJK) w centrach dydaktycznych.

Działania projakościowe dotyczą studiów wyższych (studia I i II stopnia), studiów doktoranckich (studia III stopnia) i studiów podyplomowych, polityki kadrowej i ogólnie rozumianej infrastruktury Politechniki Gdańskiej.

Skierowanie uwagi środowiska uczelni na jakość kształcenia sprawiło, że Wydziały i Centra Dydaktyczne kładą jeszcze większy nacisk na jej doskonalenie. Wszystkie jednostki corocznie sporządzają raport samooceny z przeprowadzonych działań projakościowych. Ponadto na PG działają wyodrębnione jednostki uczelniane  zajmujące się zapewnianiem jakości kształcenia.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017 r.