Zeszyty problemowe, seria Jakość Kształcenia

UKZJK organizuje co roku seminarium „Dzień Jakości PG”, a wygłaszane referaty są publikowane w Zeszytach Politechniki Gdańskiej, jako seria Jakość Kształcenia. Założono, że seminarium będzie dobrym forum do dyskusji o bieżących i planowanych na przyszłość zadaniach związanych z kształtowaniem wysokiej kultury jakości kształcenia.

 

Zeszyt problemowy nr 1/2014, seria Jakość Kształcenia

 

Zeszyt problemowy nr 2/2015, seria Jakość Kształcenia

Zeszyt problemowy nr 3/2016, seria Jakość Kształcenia

Zeszyt problemowy nr 4/2016, seria Jakość Kształcenia

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017 r.