Cennik Cennik

Opłata za kurs wynosi:

  1. płatne w całości   - 790 zł za przedmiot (tylko 10,53 zł za godzinę)
  2. płatne w 2 ratach - 425 zł/ I rata + 425 zł / II rata- razem 850 zł za przedmiot (tylko 11,33 zł za godzinę)

Terminy płatności:

  1. Opłata jednorazowa za cały kurs powinna być dokonana do dnia rozpoczęcia zajęć.
    Przekroczenie terminu wpłaty kwoty w całości jest równoznaczne z wybraniem systemu wpłaty w 2 ratach (nie przysługuje zniżka z tytułu wpłaty jednorazowej).
  2. Opłata w ratach jest to płatność za kurs rozłożona na 2 raty płatna w terminach:
    I rata  - dnia rozpoczęcia zajęć.
    II rata - do dnia 15.01.2018r.

Opłaty za kurs w formie przelewu bankowego prosimy dokonywać na konto:

numer konta: 90 1090 1098 0000 0001 2023 8864
Bank:            BZ WBK

Nazwa i adres odbiorcy:
   Politechnika Gdańska CNMiKnO
   ul. Narutowicza 11/12
   80-233 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać:
   Imię i Nazwisko Kursanta,
   oraz treść "Matura 2018, numer zadania 017953"
 

PRZELEW NA KONTO JEST JEDYNĄ MOŻLIWĄ FORMĄ ZAPŁATY ZA KURS