O kółku O kółku

Kółko Matematyczne zrzesza głównie uczniów szkół ponadgimnazjalnych pragnących pogłębić i poszerzyć wiedzę oraz umiejętności z dziedziny matematyki.

Tematem zajęć jest rozwiązywanie zadań mających przygotować uczestników do konkursów i olimpiad matematycznych.

Prowadzący zajęcia - mgr Andrzej Daszke - nauczyciel matematyki od wielu lat prowadzący kółka matematyczne, którego uczniowie odnieśli już wiele sukcesów w konkursach matematycznych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.