Zajęcia i grupy Zajęcia i grupy

Kurs przygotowawczy z matematyki do Matury 2018

Szczegółowy harmonogram z podziałem na grupy zostanie przedstawiony po zakończonej rekrutacji (na kilka dni przed rozpoczęciem Kursu).