Zapisy Zapisy

Chęć udziału w Kole naukowym matematyków można zgłaszać mailowo do opiekuna Koła - pana mgr. Mirosława Bednarczyka podając imię, nazwisko, wydział, kierunek i rok studiów.