Zasady rekrutacji Zasady rekrutacji

Aby stać się uczestnikiem Kursu Przygotowawczego z Matematyki do Matury prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, należy:

  1. Dokonać zgłoszenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  2. Dokonać wpłaty za kurs.

Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przedłożyć lub przesłać najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu:

  • osobiście w pok. nr 107 (1 piętro, bud. nr 18 na mapie Kampusu PG) w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej
  • lub pocztą elektroniczną na adres: cnm@pg.gda.pl