Kwestura Kwestura

Kwestor

mgr Piotr Lewandowski

Gmach B pokój 02

Zastępca Kwestora

mgr Marzena Oleszko
Gmach B pokój 02

Sekretariat

mgr inż. Katarzyna Dzida
Gmach B , 2
Danuta Mędyk
Gmach B pokój 02

Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Jadwiga Kempa
Gmach B pokój 06

Liczba pozycji: 5

Wyświetlanie 9 rezultatów.
z 1

Dział Księgowości

Sekcja księgowości

Maria Kędzielska
Gmach B pokój 04 (58) 347 63 99
mgr inż. arch. Maja Łukowiec
Gmach B pokój 04 (58) 347 60 46
Małgorzata Pankowska
(58) 347 21 84
Iwona Sobczyk
(58) 347 21 85
mgr inż. Agnieszka Steczeń
Gmach B , 4 (58) 347 25 33

Sekcja dekretu

mgr inż. Aleksandra Chojnacka-Stankiewicz
Bożena Kopczyńska
(58) 347 21 37
Katarzyna Mikielewicz
(58) 347 21 37
Regina Panfil
(58) 347 26 77

Liczba pozycji: 9

Wyświetlanie 11 rezultatów.
z 1

Dział Finansowy

Teresa Lipska
(58) 347 23 33
Alicja Kraus
(58) 347 2833, (58) 347 21 87
Joanna Plucińska
Gmach B pokój 10 (58) 347 20 70, (58) 347 21 87, (58) 347 23 33, (58) 347 27 22, (58) 347 61 21
Halina Ślepska
(58) 347 61 21

Liczba pozycji: 4

Wyświetlanie 4 rezultatów.

Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji

Sekcja majątkowa

Wiesława Gilewska
Gmach B , 01 (58) 347 22 33
Bożena Markowska
Gmach B pokój 01 (58) 347 22 33
mgr inż. Hanna Usowicz
(58) 347 27 22

Sekcja inwentaryzacji

Danuta Gadek
Budynek " Żelbet" pokój 1 (58) 347 24 32
Łukasz Przybył
Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 01 (58) 348 62 57
Anna Siatkowska
Budynek " Żelbet" pokój 1 (58) 347 24 32
mgr Wiesław Sulej
Budynek " Żelbet" pokój 1
mgr Marek Zieliński
Budynek " Żelbet" pokój 1 (58) 347 24 32

Liczba pozycji: 8

Wyświetlanie 10 rezultatów.
z 1

Dział Płac Dział Płac

Kierownik

mgr Elżbieta Głodkowska
Gmach B pokój 104 (58) 347 20 33

Sekcja prac zleconych, naliczania wskaźników emerytalnych i Płatnika

mgr Alicja Brzezińska
Gmach B , 104 347 13 33, 347 13 44
mgr Katarzyna Górska
Gmach B pokój 104 (58) 347 13 44
mgr Joanna Konter
Gmach B , 107 347-11-33
mgr Monika Stoltman
Gmach B pokój 107 (58) 347 13 33
inż. Joanna Wawrzynowska
Gmach B pokój 107 (58) 347 11 33

Sekcja rozliczeń wynagrodzeń i zasiłków

mgr Barbara Bukowska
Gmach B pokój 103 (58) 347 20 02
Bożena Czarnowska
Gmach B pokój 105 (58) 347 29 41
mgr Marzena Grot
Gmach B pokój 103 (58) 347 26 35
Barbara Kaczorowska
Gmach B , 105 (58) 347 10 82
Dorota Konstantynowicz
Gmach B pokój 105 (58) 347 28 41
mgr Renata Szczupał
Gmach B pokój 106 (58) 347 28 06
inż. Dorota Szulc
Gmach B pokój 106 (58) 347 27 96

Liczba pozycji: 13

Wyświetlanie 16 rezultatów.
z 1

Dział Rozliczeń Projektów Dział Rozliczeń Projektów

mgr Katarzyna Rachoń
Gmach B pokój 07 (58) 348 60 45
mgr Jolanta Brendel
Gmach B pokój 08 (58) 347 63 98
mgr Monika Cymborska
Gmach B pokój 07 (58) 347 64 41
mgr Anna Mokwińska
Gmach B pokój 07 (58) 348 63 97
inż. Marcin Stefański
Gmach B pokój 08 (58) 347 63 97
mgr Joanna Wrycz-Rekowska
Gmach B pokój 08 (58) 347 63 98

Liczba pozycji: 6

Wyświetlanie 6 rezultatów.
z 1

Pani Jolanta Brendel przebywa na urlopie wychowawczym do dnia 31 sierpnia 2017 r.