IV Krajowa Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" / "eTEE - e-Technologies in Engineering Education"

Data rozpoczęcia2017-04-27
Data zakończenia2017-04-28
Organizator

Politechnika Gdańska (CNMiKNO, WEiA, WETI, WFTiMS, CJO) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kontakt

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, ul.Siedlicka 2, pokój 107 inż. Izabela Treder e-mail izabela.treder@pg.gda.pl tel. 58 348 61 73

Strona WWWhttp://pg.edu.pl/etee2017

XXXIV Sympozjum z Hydroakustyki

Data rozpoczęcia2017-05-23
Data zakończenia2017-05-26
Organizator

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

Strona WWWhttp://www.sha2017.pl/

Międzynarodowa Konferencja "Aktualne Problemy w Elektroenergetyce" - APE 2017

Data rozpoczęcia2017-06-07
Data zakończenia2017-06-09
Organizator

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Kontakt

Katedra Elektroenergetyki WEiA, e-mail: ape@eia.pg.gda.pl ,tel. +48 58 347 20 98

Strona WWWhttp://eia.pg.edu.pl/ape/strona-glowna

Międzynarodowa Konferencja "Miasto mobilne"

Data rozpoczęcia2017-06-22
Data zakończenia2017-06-23
Organizator

Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich, Miastem Gdynia i Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Strona WWWwww.tup.org.pl

Bałtycki Kongres Geodezyjny - 2017 BGC Geomatics

Data rozpoczęcia2017-06-22
Data zakończenia2017-06-25
Lokalizacja

Politechnika Gdańska - Gmach Główny

Organizator

Politechnika Gdańska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kontakt

bgc@geomatyka.eu

Strona WWWhttp://www.bgc.geomatyka.eu

XII Szkoła Letnia dla Doktorantów oraz Młodych Pracowników Nauki pt. "Zjawiska Międzyfazowe w Teorii i Praktyce"

Data rozpoczęcia2017-06-25
Data zakończenia2017-06-30
Organizator

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

VIII Krajowa Konferencja Naukowa INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi

Data rozpoczęcia2017-09-11
Data zakończenia2017-09-13
Lokalizacja

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz gmach B

Organizator

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG Instytut Oceanologii PAN

Kontakt

infobazy@task.gda.pl

Strona WWWhttps://infobazy.gda.pl/