Recital „Kobieta zmienną jest” Przeżyjcie z nami Święto Gdańskiej Nauki 2017! Wykład „Smog – historia – dzień dzisiejszy”

 


Politechnika Otwarta od 25 lat inicjuje wydarzenia o różnym charakterze promujące wartości artystyczne, a także myśl naukową i techniczną w formie popularnych, otwartych i bezpłatnych spotkań na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Otwarta zaprasza wiele ciekawych osobowości ze świata nauki, kultury i sztuki, organizuje koncerty muzyczne, wykłady i odczyty, prezentuje wystawy i ekspozycje. Poprzez swoją działalność integruje  środowiska akademickie i społeczność lokalną.