Celem działania Politechniki Otwartej jest
szeroko rozumiana popularyzacja nauki i techniki oraz wspieranie
inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.