MAJ 2015 NR 5 (203) ROK XXII - pobierz

Spis treści

Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze, s. 4

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marek Banaszkiewicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz przedstawiciele podmiotów ze świata biznesu i nauki podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych. Wśród sygnatariuszy był również rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk. Czytaj więcej

 

Zastosowania matematyki w chemii, s. 33

„Reguła trzech – oto warsztat matematyczny chemika” – taki tyleż kąśliwy, co niesłuszny osąd zdarzało mi się słyszeć jeszcze za moich czasów asystenckich, głównie od kolegów fizyków. W tym artykule staram się przekonać – nie tylko fizyków – że sytuacja jest zasadniczo odmienna. Proszę jednak zwrócić uwagę, że adresatem artykułu jest przede wszystkim młodzież szkół średnich zainteresowana studiami na Wydziale Chemicznym. Czytaj więcej

 

Przyszłość wodoru oczami zespołu „Eco CarPG”, s. 42

Odnawialne źródła energii w transporcie? To wyzwanie z determinacją i powodzeniem realizuje Międzywydziałowe Koło Naukowe „Eco CarPG”. Zespół studentów skupiony wokół projektu wspólnymi siłami próbuje zbudować pojazd, który będzie przyjazny środowisku. Członkowie Koła Naukowego oraz jego sympatycy pochodzą z kilku wydziałów PG.  Czytaj więcej