Adres Redakcji

Politechnika Gdańska
Redakcja „Pisma PG”
Dział Promocji
budynek przy bramie głównej
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 58 347 17 09
e-mail pismopg@pg.gda.pl

Zespół Redakcyjny

Jerzy M. Sawicki (redaktor prowadzący)
Adam Barylski
Mateusz Bąk
Justyna Borkowska
Iwona Golecka
Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz
Agnieszka Mielcarek
Ewa Niziołkiewicz
Jacek Rak
Jacek Rumiński

Skład oraz projekt okładki

Ewa Niziołkiewicz

Wydawca

Politechnika Gdańska