2016

prof. dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska, profesor nadzwyczajny na Wydziale Architektury, zmarła 22.01.2016 r.

Alina Dąbkowska,  pracownik Działu Gospodarczego, zmarła 31.03.2016 r.

Katarzyna Wańka, pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, zmarła 06.05.2016 r.

Krzysztof Pogorzelski, pracownik Wydziału Chemicznego, zmarł 24.05.2016 r.

Andrzej Żurawski, pracownik Wydziału Chemicznego, zmarł 13.07.2016 r.

Helena Szkałuba, pracownik Wydziału Zarządzania i Ekonomii, zmarła 27.07.2016 r.

prof. dr hab. Józef Kur, profesor zwyczajny na Wydziale Chemicznym, zmarł 27.10.2016 r.

dr inż. Piotr Brudło, starszy wykładowca na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, zmarł 23.11.2016 r.

prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska, profesor nadzwyczajny na Wydziale Chemicznym, zmarła 24.11.2016 r.

 

2015

dr inż. Henryk Świętonowski, pracownik na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, zmarł 25.03.2015 r.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora, profesor nadzwyczajny na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, zmarł 12.05.2015 r.

prof. dr hab. inż. Mieczysław Brdyś, profesor zwyczajny na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, zmarł 25.07.2015 r.

inż. Jan Noga, pracownik na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, zmarł 18.10.2015 r.

Piotr Kolman,  pracownik Działu Gospodarczego, zmarł 7.12.2015 r.

Kazimierz Pawlak, pracownik Działu Zarządzania Infrastrukturą Studencką, zmarł 17.12.2015 r.

mgr inż. Wiesław Moskwa, pracownik na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, zmarł 25.12.2015 r.

 

2014

prof. dr hab. inż. Halina Szeląg, profesor nadzwyczajny na Wydziale Chemicznym, zmarła 20.04.2014 r.

dr hab. sztuki Maciej Sieńkowski, adiunkt na Wydziale Architektury, zmarł 28.04.2014 r.

Krystyna Plago,  pracownik Działu Gospodarczego, zmarła 5.05.2014 r.

Ewa Skowrońska, pracownik Działu Gospodarczego, zmarła 4.12.2014 r.