KOROZJA

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu:

  • eksploatacji, konserwacji i ochrony przed korozją, dotyczących różnych gałęzi przemysłu
  • inspekcji powłok malarskich oraz systemów ochrony katodowej
  • będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze związanym z diagnozowaniem uszkodzeń, selekcją i ochroną materiałów konstrukcyjnych, realizacją zabezpieczeń przeciwkorozyjnych ale również ochroną materiałów archeologicznych i innych
Kierunek planowany do uruchomienia od roku akademickiego 2017/2018