Zgodnie z zasadami rekrutacji Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów ujednoliconych uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia. Nawet jeżeli na danym kierunku pozostaną wolne miejsca, nie osiągnąwszy minimalnego progu punktowego nie możesz zostać na niego przyjętym.

Minimalna liczba punktów na dany rok akademicki zostanie podana do wiadomości przed rozpoczęciem naboru na studia.

 

W roku akademickim 2016/2017 automatycznie wygenerowane progi punktowe na studia stacjonarne I stopnia kształtowały się następująco:

Kierunek

Wydział

Minimalna liczba punktów

Architektura

Architektury

50,48*

Gospodarka przestrzenna

Architektury

56,8

Biotechnologia

Chemiczny

47,95

Chemia

Chemiczny

42,58

Chemia budowlana

Chemiczny

41,47

Green Technologies and Monitoring

Chemiczny

21,22

Inżynieria materiałowa

Chemiczny

22,75

Konserwacja i degradacja materiałów

Chemiczny

22,51

Technologia chemiczna

Chemiczny

33,6

Zielone technologie i monitoring

Chemiczny

23,36

Automatyka i robotyka

Elektrotechniki i Automatyki

52,35

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

42,58

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki

46,91

Energy Technologies

Elektrotechniki i Automatyki

31,2

Automatyka i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

62,53

Elektronika i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

51,36

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

65,87

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

49,13

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

33,02

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

31,23

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

45,36

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

30,1

Podstawy nauk technicznych

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

nie dotyczy

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

47,81

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

47,81

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

35,42

Transport

Inżynierii Lądowej i Środowiska

51,5

Energetyka

Mechaniczny

49,68

Energy Technologies

Mechaniczny

32,5

Inżynieria materiałowa

Mechaniczny

38,64

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Mechaniczny

47,57

Mechanika i budowa maszyn

Mechaniczny

47,73

Mechatronika

Mechaniczny

51,6

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Mechaniczny

45,46

Energetyka

Oceanotechniki i Okrętownictwa

36,22

Energy Technologies

Oceanotechniki i Okrętownictwa

30,53

Oceanotechnika

Oceanotechniki i Okrętownictwa

30,19

Transport

Oceanotechniki i Okrętownictwa

34,22

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

47,71

Ekonomia

Zarządzania i Ekonomii

44,93

Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Zarządzania i Ekonomii

22,75

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzania i Ekonomii

40,3

100 - liczba możliwych do zdobycia punktów ujednoliconych
*200 - liczba możliwych do zdobycia punktów ujednoliconych na kierunku architektura