Zgodnie z zasadami rekrutacji Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

Nawet jeżeli na danym kierunku pozostaną wolne miejsca, nie osiągnąwszy minimalnego progu punktowego nie możesz zostać na niego przyjętym.

Progi punktowe: