KONSERWACJA I DEGRADACJA MATERIAŁÓW

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Nieodłącznym elementem rozwoju cywilizacyjnego jest projektowanie, wytwarzanie i użytkowanie nowych materiałów. Wiedzę dotyczącą tej działalności przekazuje właśnie nasz kierunek. Dzięki niemu możesz się przyczynić do zachowania nie tylko dóbr użytkowych, ale i dzieł sztuki, obiektów architektonicznych i artefaktów archeologicznych. Opanujesz wiedzę o ochronie metali i stopów przed korozją, a także poznasz właściwości szkła, ceramiki, drewna, polimerów, kompozytów, a nawet papieru.

Argumenty za:

  • zdobyta wiedza pozwoli na wdrożenie opracowanych przez ciebie metod mających na celu ochronę wielu obiektów
  • możliwość pracy w wielu gałęziach przemysłu

Praktyki, współpraca z firmami:

  • FAST
  • Stocznia Gdańska
  • Remontowa Coating &Equipment

Perspektywy zawodowe:

  • stocznie
  • przemysł chemiczny

przedmiot główny: matematyka lub fizyka lub chemia
studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym