KOROZJA

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Absolwent tego kierunku:

  • zdobędzie wiedzę o budowie chemicznej, strukturze oraz własnościach fizykochemicznych metali i stopów, polimerów, ceramiki i innych materiałów konstrukcyjnych
  • posiądzie przygotowanie do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie technologii zabezpieczeń przed korozją metali i stopów
  • będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, funkcjonujących w obszarze związanym z diagnozowaniem uszkodzeń, selekcją i ochroną materiałów konstrukcyjnych, ale również archeologicznych i innych
Kierunek planowany do uruchomeinia od roku akademickiego 2017/2018

przedmiot główny: matematyka lub fizyka lub chemia
studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym