INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE NOŚNIKÓW ENERGII

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Kierunek planowany do uruchomienia od roku akademickiego 2017/2018. Kierunek będzie o profilu praktycznym, prowadzony w trybie stacjonarnym