Rok akademicki 2017/2018

 1. Limity przyjęć na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Uchwała Senatu PG nr 54/2017/XXIV z 15 marca 2017r. ZOBACZ
   
 2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 Uchwała Senatu PG nr 52/2017/XXIV z 15 marca 2017r. ZOBACZ
   
 3. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 Uchwała Senatu PG nr 53/2017/XXIV z 15 marca 2017r. ZOBACZ
   
 4. Zmiana zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016 - 2018 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursówUchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015r. ZOBACZ
   
 5. przed zmianami Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 Uchwała Senatu PG nr 369/2016/XXIII z 18 maja 2016r. ZOBACZ
   
 6. przed zmianami Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Politechnice Gdańskiej  w latach 2016 -2018 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów Uchwała Senatu PG nr 278/2015/XXIII z 20 maja 2015r.) ZOBACZ
   
 7. przed zmianami Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 Uchwała Senatu PG nr 370/2016/XXIII z 18 maja 2016r. ZOBACZ

Inne