Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2017/2018

  1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 Uchwała Senatu PG nr 360/2016/XXIII z 20 kwietnia 2016r.  - Aktualizacja ZOBACZ
  2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 Uchwała Senatu PG nr 277/2015/XXIII z 20 maja 2015r. ZOBACZ
  3. Aktualizacja zał. 2 (II stopień) limitów na rok akademicki 2016/2017 Uchwała PG nr 343/2016/XXIII z 17 lutego 2016r. ZOBACZ
  4. Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2016/2017 ZOBACZ
  5. Opłata za studia niestacjonarne 2016/2017 ZOBACZ
  1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 Uchwała Senatu PG nr 369/2016/XXIII z 18 maja 2016r. ZOBACZ
  2. Zmiana zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016 - 2018 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursówUchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 październik 2015r. ZOBACZ
  3. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Politechnice Gdańskiej  w latach 2016 -2018 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów Uchwała Senatu PG nr 278/2015/XXIII z 20 maja 2015r.) ZOBACZ
  4. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 Uchwała Senatu PG nr 370/2016/XXIII z 18 maja 2016r. ZOBACZ

Inne