Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG


19 grudnia 2016 r. w Sali Senatu PG odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, które podzielne...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG


24 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. Głównym tematem spotkania było omówienie spraw poruszanych w...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG


20 października 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy związane z...

Zainaugurowano nowy rok akademicki 2016/2017. Nagroda dla najlepszego studenta. Zainaugurowano nowy rok akademicki 2016/2017. Nagroda dla najlepszego studenta.


4 października 2016 roku o godz. 11.15 w Auli Politechniki Gdańskiej uroczystym posiedzeniem Senatu zainaugurowano nowy akademicki...

Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG


22 września 2016 r. w Sali Senatu PG odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, w którym uczestniczyli...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG


25 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu SAPG. W trakcie obrad dokonano omówienia stanu realizacji wniosków Walnego Zebrania SAPG...

Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG


23 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu SAPG. Zarząd dokonał podsumowania rocznej działalności Stowarzyszenia obecnej kadencji, którą przedstawił...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG


21 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu SAPG. Głównym tematem posiedzenia były sprawy organizacyjne związane z przygotowaniami do Dnia...

Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG


24 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu SAPG. Przedmiotem obrad były informacje kol. Ryszarda Trykosko, przewodniczącego Stowarzyszenia nt....

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG


11 lutego 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu SAPG. Przedmiotem obrad była współpraca Stowarzyszenia Absolwentów z Wydziałami,...

Terminarz posiedzeń Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG Terminarz posiedzeń Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG


Prezydium Stowarzyszenia przyjęło terminarz spotkań Stowarzyszenia w 2016 roku. Posiedzenia Prezydium odbywać się będą kolejno: 15 stycznia, 11 lutego, 21...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG


15 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Prezydium Zarządu SAPG. Przedmiotem obrad były kolejno: informacja o realizacji zadań w 2015...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG


18 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. Prezydium zapoznało się z informacjami: kol. Mariana...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG. Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG.


15 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. Dokonano podsumowania naszego zaangażowania w inaugurację...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG - 17 września 2015 r. Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG - 17 września 2015 r.


17 września 2015 r. odbyły się posiedzenia Prezydium a następnie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. Przedmiotem obrad Prezydium było omówienie spraw...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG


Zgodnie z harmonogramem prac Zarządu Stowarzyszenia, w dniu 20 sierpnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu SAPG. Przedmiotem obrad było...

Informacja o warsztatach Zarządu SAPG Informacja o warsztatach Zarządu SAPG


6 sierpnia 2015 r. członkowie Prezydium Stowarzyszenia uczestniczyli w warsztatach, których celem było usystematyzowanie zgłoszonych przez zespoły robocze...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG - 23 lipca 2015 r. Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG - 23 lipca 2015 r.


23 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. Przedmiotem obrad było zapoznanie się z propozycjami działań...