Komisja Rewizyjna SAPG kadencji 2015/2017

1. Krzysztof Kotarski - przewodniczący
2. Jerzy Skibiński      - z-ca przewodniczącego
3. Tadeusz Bień        - sekretarz
4. Jacek Jettmar