Lista rankingowa - Dofinansowania konferencji naukowych

Lista rankingowa po uwzględnieniu odwołań, wraz z informacją o wysokości przyznanych dofinansowań do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej (edycja I 2017).

Pobierz

Dofinansowania konferencji naukowych - Harmonogram edycji 2017

 •  

  Edycja Termin
  1 23.02-09.03
  2 17.05-31.05
  3 17.08-31.08
  4 03.11-17.11

   

Załączone pliki

 • Regulamin

 • Regulamin przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Rusza trzecia edycja programu dofinansowań wyjazdów na konferencje naukowe!

 • Od 10 do 23 października trwa trzecia edycja programu dofinansowania konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty konferencyjnej (maksymalne dofinansowanie to 500 zł dla konferencji krajowej i 1000 zł dla konferencji międzynarodowej). 

   

  Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny od 00:01 10.10.2016 do 00:00 23.10.2016).

   

  Wymagane informacje:

  • Numer indeksu
  • Imię i nazwisko
  • Studium doktoranckie oraz rok studiów
  • Typ, miejsce, termin i strona www konferencji
  • Wysokość opłaty konferencyjnej
  • Potwierdzenie przyjęcia referatu/abstraktu

  Opcjonalnie:

  • Potwierdzenie braku finansowania z źródeł zewnętrznych 

   

  Harmonogram edycji na rok 2016:

  • I edycja 20.04.2016 - 04.05.2016, wyniki I edycji zostaną ogłoszone do dnia 13.06.2016.
  • II edycja 04.07.2016 - 17.07.2016
  • III edycja 10.10.2016 - 23.10.2016

Załączone pliki

 • Regulamin

 • Regulamin przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Rusza druga edycja programu dofinansowań wyjazdów na konferencje naukowe!

 • Od 4 do 17 lipca trwa druga edycja programu dofinansowania konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty konferencyjnej (maksymalne dofinansowanie to 500 zł dla konferencji krajowej i 1000 zł dla konferencji międzynarodowej). 

   

  Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny od 00:01 04.07.2016 do 00:00 17.07.2016).

   

  Wymagane informacje:

  • Numer indeksu
  • Imię i nazwisko
  • Studium doktoranckie oraz rok studiów
  • Typ, miejsce, termin i strona www konferencji
  • Wysokość opłaty konferencyjnej
  • Potwierdzenie przyjęcia referatu/abstraktu

  Opcjonalnie:

  • Potwierdzenie braku finansowania z źródeł zewnętrznych 

   

  Harmonogram edycji na rok 2016:

  • I edycja 20.04.2016 - 04.05.2016, wyniki I edycji zostaną ogłoszone do dnia 13.06.2016.
  • II edycja 04.07.2016 - 17.07.2016
  • III edycja 10.10.2016 - 23.10.2016

Załączone pliki

 • Regulamin

 • Regulamin przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Wyniki I edycji programu dofinansowania wyjazdów na konferencje naukowe - dodatkowe informacje.

 

Rozstrzygnięta została I edycja programu dofinansowań.

Lista przyznanych dofinansowań wraz z ich wysokością można znaleźć w pliku załączonym poniżej. Pula środków była większa niż ilość zgłoszonych wniosków stąd wszystkie kompletne i prawidłowe formalnie wnioski złożone w tej edycji zostały rozpatrzone pozytywnie. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, obowiązuje termin 7 dni (licząc od dnia ogłoszenia wyników) na dostarczenie tych dokumentów. 

Przypominamy, że dopilnowanie realizacji płatności oraz obowiązek prawidłowego rozliczenia dofinansowania leży po stronie wnioskującego. 

W przypadku osób które chcą, by dofinansowanie zostało opłacone przelewem;
proszę wysłać maila na adres sdpg[at]pg.gda.pl, z podanym terminem płatności (nie zwlekać, realizacja przelewu może w skrajnym przypadku trwać ponad tydzień) oraz następującymi informacjami:

Kwota i waluta (w przypadku gdy kwota dofinansowania nie pokrywa w całości opłaty konferencyjnej,
możliwe jest opłacenie jednej faktury z kilku źródeł politechnicznych, np. środków Wydziału, ale wymaga to dodatkowych działań, należy nas o takiej sytuacji poinformować)
Beneficjent
Numer konta
Nazwa banku
Kod Swift/IBAN/inne międzynarodowe kody bankowe potrzebne do realizacji płatności (tylko dla przelewów zagranicznych)
adres banku
Tytuł przelewu

W przypadku osób które otrzymały dofinansowanie udziału w konferencji która już się odbyła: w celu otrzymania dofinansowania odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do Pani Magdaleny Chwiedor z Działu Spraw Studenckich (pok. 211 Bratniak, pn-pt 08:00-16:00) w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia listy rankingowej.

Faktura potrzebna do rozliczenia dofinansowania powinna być wystawiona na następujące dane:

Politechnika Gdańska
Dział Spraw Studenckich
ul. G.Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczyć do Pani Magdaleny Chwiedor z Działu Spraw Studenckich (pok. 211 Bratniak, pn-pt 08:00-16:00) w ciągu dwóch tygodni od powrotu z konferencji.

Wyniki I edycji programu dofinansowań wyjazdów na konferencje


Rusza pierwsza edycja konkursu o dofinansowanie wyjazdu na konferencje naukowe!

 • Od 20 kwietnia do 4 maja trwać będzie pierwsza edycja konkursu na dofinansowanie konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty konferencyjnej (maksymalne dofinansowanie to 500 zł dla konferencji krajowej i 1000 zł dla konferencji międzynarodowej). 

   

  Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny od 00:01 20.04.2016 do 00:00 04.05.2016).

   

  Wymagane informacje:

  • Numer indeksu
  • Imię i nazwisko
  • Studium doktoranckie oraz rok studiów
  • Typ, miejsce, termin i strona www konferencji
  • Wysokość opłaty konferencyjnej
  • Potwierdzenie przyjęcia referatu/abstraktu

  Opcjonalnie:

  • Potwierdzenie braku finansowania z źródeł zewnętrznych 

   

  Harmonogram edycji na rok 2016:

  • I edycja 20.04.2016 - 04.05.2016, wyniki I edycji zostaną ogłoszone do dnia 13.06.2016.
  • II edycja 04.07.2016 - 17.07.2016
  • III edycja 10.10.2016 - 23.10.2016

Załączone pliki

 • Regulamin

 • Regulamin przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.