Inne stypendia i granty na PG

Poniższymi stypendiami nie zajmuje się Samorząd Doktorantów. Samorząd nie jest w stanie udzielać informacji na ich temat, gdyż nie ma takich kompetencji ani wiedzy. Pytania najlepiej kierować bezpośrednio do osób za stypendia i programy odpowiedzialnych.
  • stypendium doktoranckie - ustawowe stypendium dla doktorantów. Zasady ustalane są oddzielnie dla każdego studium doktoranckiego. Dla doktorantów pierwszego roku często niedostępne. Od 1300 do 1500 zł miesięcznie. Więcej informacji na stronach poszczególnych studiów doktoranckich.
  • stypendium projakościowe - stypendium z dotacji projakościowej. Zasady prawie identyczne jak przy stypendium doktoranckim. Informacje na stronach poszczególnych studiów doktoranckich. Około 900 zł miesięcznie.
  • InterPhD, AdvancedPhD - programy stypendiów, wykładów i wyjazdów zagranicznych, kończące się w 2015 roku. Programy działają na większości studiów doktoranckich. W ramach programów możliwe jest uczestniczenie w wykładach i warsztatach zaproszonych prelegentów (głównie zagranicznych). Możliwe są również wyjazdy zagraniczne z atrakcyjnymi warunkami finansowymi. Ponadto przyznawane są wysokie stypendia (nawet do ponad 3000 zł miesięcznie). Więcej informacji na stronie projektu InterPhD oraz AdvancedPhD.

Jaskółki Jaskółki przedsiębiorczości 2016

Jaskółki przedsiębiorczości 2016

    Masz pomysł na biznes? Zgłoś go do konkursu i wygraj gotówkę   Trwają zgłoszenia do konkursu "Jaskółki przedsiębiorczości", który...

Nowy Nowy regulamin stypedniów doktoranckich i projakościowych


Szanowni Państwo, w dniu 2 października 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora 26-2015 ws regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych...