Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 407/408 w budynku OiO.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 407/408 building nr 30)

 

15.05.2017    16:15-17:15

18.05.2017    15:30-16:30

24.05.2017    16:00-17:00

26.05.2017    8:00-9:00

31.05.2017    14:00-15:00

2.06.2017      12:00-13:00

Podczas dyżurów będzie można:
- składać wnioski o przyznanie miejsca w DS 12,
  (szczegółowe informacje pojawią się w zakładce Akademik doktorancki)
- poruszać sprawy bieżące,
- odebrać decyzję do wniosków składanych w kwietniu.

Jak dostać miejsce w domu doktoranta DS12?

Aby otrzymać miejsce w DS12 należy złożyć odpowiednie podanie w odpowiedniej komisji w odpowiednim terminie. W zależności od pory roku akademickiego, procedura różni się - szczegóły poniżej.

O akademik w pierwszej kolejności ubiegać się mogą doktoranci PG wraz z małżonkiem i dziećmi. W przypadku wystarczającej liczby miejsc, rektor może wyrazić zgodę również na zamieszkanie innych osób, m.in. partnerów doktorantów, pracowników PG, studentów ostatnich lat studiów itp. W dotychczas zawsze miejsc wystarczało z nawiązką, więc ze zgodą również nie powinno być problemów.

Ponadto aby móc się wprowadzić, należy opłacić kaucję zwrotną poprzez system moja.pg. Kaucja jest zwracana po wyprowadzeniu się z akademika bez szkód. Kaucja przepada jeśli otrzymasz miejsce, ale się nie zameldujesz w akademiku! (wiele osób rezerwowało sobie miejsca w akademiku "na wszelki wypadek", po czym nie wprowadzali się, przez co miejsca się marnowały...) Kaucji nie trzeba płacić za każdym razem jak się dostaje miejsce w akademiku - wystarczy zapłacić raz, a później można ją "przedłużać" na kolejne okresy zamieszkania (o ile nie zostanie odebrana ani zwrócona).

W poniższych akapitach podane są ogólne informacje o procedurze.

Dokładne terminy na dany rok podawane są oddzielnie na dole tej strony!

Akademik na cały rok akademicki

Akademik na rok akademicki przyznawany jest z wyprzedzeniem. Akademik przysługuje od początku roku akademickiego (zwykle wprowadzić można się już sporo wcześniej - pytać administracji akademika) do okolic końca sesji letniej. Aby mieszkać w akademiku przez wakacje, należy złożyć osobny wniosek w maju kolejnego roku (opisane poniżej).

Pierwsza tura rozdziału miejsc odbywa się w lipcu. Wtedy to należy złożyć wniosek (kliknij aby ściągnąć) do Komisji Socjalnej Samorządu Doktorantów na odpowiednim dużyrze. Terminy i miejsce dyżurów podane są tutaj. Decyzje wydawane są w sierpniu. Wtedy też rozpatrywane są odwołania. Do końca sierpnia należy wpłacić kaucję - w przeciwnym razie tracisz miejsce w akademiku! Jeśli rezygnujesz z zamieszkania w DS12, musisz to zgłosić jeszcze w sierpniu - po tym terminie kaucja przepada!

Druga tura (przeznaczona głównie dla nowoprzyjętych doktorantów, ale nie tylko) jest we wrześniu. Kaucję należy opłacić do końca września.

W akademiku trzeba zameldować się najpóźniej w pierwszym tygodniu października, w przeciwnym razie miejsce w akademiku oraz kaucja przepadają!

Akademik na wakacje

Niezależnie czy w trakcie roku akademickiego mieszkało się w DS12, czy nie, należy w maju złożyć podanie o akademik na wakacje. Podania przyjmuje Komisja Socjalna Samorządu Doktorantów na wyznaczonych dyżurach. Decyzje i odwołania - czerwiec. Wprowadzić należy się pierwszego dnia, od którego otrzymaliśmy akademik. Kaucja musi być opłacona przed zameldowaniem.

Możliwe jest złożenie podania z zaznaczonym okresem pobytu, niekoniecznie na całe 3 miesiące. W takim opłata jest proporcjonalna do liczby przemieszkanych dni.

W wakacje opłaty są odrobinę wyższe, naliczane dniowo, a płacić można tylko gotówką w kasie akademika na portierni.

Akademik w trakcie roku akademickiego

W trakcie roku akademickiego miejsca w akademiku przyznawane są tylko ramach dostępności wolnych miejsc, a przydziałem zajmuje się Odwoławcza Komisja Stypendialna znajdująca się w Bratniaku. Dyżury i inne informacje na stronie internetowej OKS.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu miejsca w trakcie roku akademickiego, należy zameldować się w akademiku najpóźniej następnego dnia.

Akademik w trakcie wakacji

W sprawie otrzymania miejsca w akademiku w trakcie wakacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z adnimistracją akademika.

 • Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 :

  I etap
  23 maja – 10 czerwca 2016 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
  13 czerwca 2016 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

  II etap
  15 czerwca – 24 czerwca 2016 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckich.
  29 czerwca 2016 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

  III etap (dla nowoprzyjętych doktorantów)
  12 września – 23 września 2016 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
  26 września 2016 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

  IV etap
  27 września – 30 września 2016 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckich.
  3 października 2016 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

  V etap
  1 sierpnia – 4 października 2016 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
  5 października 2016 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckiego w poprzednich etapach.

   

  Kaucja gwarancyjna

  Wysokość kaucji gwarancyjnej na rok akademicki 2016/2017 – 200 zł

  Terminy wpłaty kaucji – doktoranci:

  • do 15 lipca 2016 r. – osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach I-II;
  • do 4 października 2016 r.– osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach III-IV;
  • do dnia złożenia podania w Odwoławczej Komisji Stypendialnej – osoby, które chcą uczestniczyć w etapie V;
  • do dnia zakwaterowania (nie później niż w dniu zakwaterowania) – pozostałe osoby.

  Rezygnacja z przyznanego miejsca w domu studenckim:
  do 1 września 2016 r.- doktoranci lat starszych

  23 września – 2 października 2016 r. – kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017.

  Przyznawanie miejsc na wakacje dla doktorantów

  1. - 20 maja 2016 – termin składania wniosków o wakacje

         23 maja 2016 - publikacja wyników

Załączone pliki