Sprawy socjalne

Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 407/408 w budynku OiO.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 407/408 building nr 30)

 

Czwartek (Thursday) 20.04.2017
Godzina 16:15-17:00

Uwaga, dyżur z dnia 25.04 przeniesiony:

Środa (Wednesday) 26.04.2017
Godzina 15:00-16:00

Stypendia, Stypendia, zapomogi - wzory wniosków, wytyczne


Wzory wniosków na rok akademicki 2016/2017 wniosek o stypendium socjalne dla doktorantów wniosek o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych doktorantów wniosek o przyznanie zapomogi losowej dla doktorantów Wzory załączników do ww. wniosków ...

UWAGA UWAGA doktoranci I roku!


Przypominamy, że doktoranci I roku muszą złożyć wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w formie papierowej bez załączników w pok. 407/8 na WOIO do 21 Października w wyznaczonych godzinach dyżurów komisji ds. socjalnych. ...

Zaakceptowano Zaakceptowano regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej!


Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej został zaakceptowany przez Rektora. W związku z opóźnieniem w akceptacji regulaminu, składanie wniosków o stypendia będzie możliwe wyłącznie w dniach ...

Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów


W świetle ponawiających się zapytań dotyczących stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, informujemy że możliwość składnia wniosków o ww. stypendia pojawi się gdy nowy regulamin tychże zostanie zaakceptowany przez odpowiednie władze. Na chwilę...

Przyznawanie Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 :

Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 :

Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 : I etap 23 maja – 10 czerwca 2016 r. – składanie wniosków o przyznanie...

Stypendium Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów - decyzje


Od czwartku 19.11.2015 w godzinach dyżurów Komisji ds. socjalnych można już odbierać decyzje w sprawie Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.

Dyżury Dyżury komisji socjalnej, stypendium rektora


Szanowni Doktoranci, Aktualne terminy dyżurów komisji socjalnej dostępne są na stronie głównej oraz podstronach komisji socjalnej. Jeszcze nie jest znana dokładna data ogłoszenia wyników Stypendium Rektora. Jak tylko będzie znana pojawi się informacja...

Stypendium Stypendium rektora - pierwszy rok studium - pilne!


Osoby będące aktualnie na 1 roku studiów doktoranckich i ubiegające się o stypendium dla najlepszych doktorantów proszene są o przesłanie wypełnionych wniosków wraz z kserokopią dowodu osobistego na adres: kssd@pg.gda.pl do dnia 20.10.2015 .  Jako...

Nowy Nowy regulamin akademików PG!

Nowy regulamin akademików PG!

W czerwcu został ogłoszony nowy regulamin zamieszkania i przydzielania miejsc w domach studenckich PG. Zmiany dla doktorantów są głównie kosmetyczne,...

Ostateczny Ostateczny termin na wnioski o akademik na wakacje!

Ostateczny termin na wnioski o akademik na wakacje!

Ostateczny termin składania podań o akademik DS12 na wakacje upływa na dyżurze komisji socjalnej w  poniedziałek, 1 czerwca 2015, w godzinach...

Poszukiwany stypendysta (1600 zł/miesięcznie) do projektu OPUS 10 realizowanego na ZiE

 •  

  Nazwa jednostkiWydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska – Gdańsk
  Nazwa stanowiska: student/doktorant/stypendysta
  Wymagania:

  1. O stypendium może się ubiegać osoba, która w chwili rozpoczęcia zadań w projekcie spełnia którekolwiek z
  poniższych kryteriów:
  * jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia;
  * jest studentem co najmniej 4 roku stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich;
  * jest doktorantem.
  2. Preferowane będą osoby, które ukończyły studia informatyczne, matematyczne, bądź ekonomiczne (lub są w
  trakcie ich realizacji).
  3. Znajomość co najmniej jednego z programów do obróbki baz danych i analiz statystycznych (np. R, STATA).
  4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
  5. Atutem będzie doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych (np. Amadeus, EU-SILC, SES).
  6. Gotowość do bezpośredniego (osobistego) kontaktu z kierownikiem projektu co najmniej dwa razy w tygodniu w okresie pobierania stypendium.

  Opis zadań:

  Zadania będą prowadzone w ramach projektu „ Wpływ globalnych sieci produkcji na zatrudnienie, płace i alokację zasobów w
  warunkach heterogeniczności pracowników, firm i zadań” (konkurs OPUS10). W szczególności, poszukujemy osoby do
  następujących zadań:
  1. Przekształcenie danych dot. firm z bazy Amadeus do formatu umożliwiającego dalsze analizy ilościowe;
  2. Integracja danych ekonomicznych pochodzących z różnych źródeł (łączenie danych mikroekonomicznych
  ze statystykami na poziomie sektorów i krajów)
  3. Inne prace związane z obróbką danych źródłowych oraz innymi zadaniami w ramach realizowanego
  projektu.

  Typ konkursu NCN: OPUS – HS
  Termin składania ofert: 31 grudnia 2016, 23:59
  Forma składania ofert: dowolnie
  Warunki zatrudnienia:

  Stypendium naukowe: 1600 PLN/miesięcznie na okres 24 miesięcy. Stypendium może zostać zawieszone w
  przypadku niewywiązywania się z obowiązków.
  Okres pobierania stypendium: 01.02. 2017–31.01.2019
  Liczba stanowisk: 1

  Dodatkowe informacje:

  Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych
  naukowców w projektach badawczych” pkt 1-15 (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013
  r.). Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu
  i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

  Wymagane dokumenty:
  • CV w jęz. angielskim;
  • wniosek o przyznanie stypendium z informacjami dotyczącymi dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań;
  • zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich/dyplom ukończenia studiów I stopnia/zaświadczenie o odbywaniu studiów II stopnia;
  • wskazanie nazwiska i kontaktu do dwóch osób, do których komisja konkursowa może zwrócić się o wystawienie rekomendacji.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.”
  Zgłoszenia i pytania proszę kierować pocztą elektroniczną do kierownika projektu, dr hab. Joanny Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG, email: jwo@zie.pg.gda.pl w tytule wiadomości ze zgłoszeniem proszę podać „STYPENDIUM – nazwisko kandydata”)


Samorząd

Spotkania samorządu

Najbliższe spotkania samorządu zaplanowane jest na 14 III 2017 na godzinę 17:00 w sali 407/408 OiO.

Ramowy plan spotkania:

 1. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia URD
 2. Powołanie nowego składu Komisji ds. Socjalnych
 3. Wolne wnioski

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych doktorantów!

Spotkania

Chcesz poznać szczegóły najbliższego spotkania i być na bieżąco? Zapisz się do grupy na facebooku!

Wybory Wybory uzupełniające do URD i RW WOiO


OBWIESZCZENIE Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej z dnia 03.03.2017  o terminie zebrania wyborczego   W d nia 10 marca 2017r w godzinach od 8:00 do 09:30 oraz od 15:30 do 17:00 w sali 407/408 budynku WOiO odbędzie...

Wyniki Wyniki wyborów z dnia 28.10.2016 do Rad Wydziałów kadencji 2016/2017


Protokoły z wyborów zostaną dostarczone na Wydziały po zatwierdzeniu przez Komisję Wyborczą oraz Komisję Skrutacyjną. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:   Przedstawicielami doktorantów do Rady Wydziału Chemicznego  zostali wybrani: ...

Wyniki Wyniki wyborów z dnia 28.10.2016 do URD kadencji 2016/2017


Przedstawicielami doktorantów Wydziału Chemicznego  do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani: Anna Kuczyńska-Łażewska Anna Ordyszewska Paulina Parcheta Maria Rybarczyk Mateusz Woźniak Ze względu na brak kandydatów, 3 mandaty dla...

Wyniki Wyniki III edycji programu dofinansowania wyjazdów na konferencje naukowe


Rozstrzygnięta została III edycja programu dofinansowań. Lista przyznanych dofinansowań wraz z ich wysokością można znaleźć w pliku załączonym poniżej. Pula środków była większa niż ilość zgłoszonych wniosków stąd wszystkie kompletne i prawidłowe...

Wybory Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów oraz Rad Wydziałów na kadencję 2016/2017


OBWIESZCZENIE Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej z dnia 21.10.2016  o terminie zebrania wyborczego   Dnia 28 października 2016r w godzinach od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 15:00 w sali 407/408 budynku WOiO...

Wyniki Wyniki II edycji programu dofinansowania wyjazdów na konferencje naukowe


Rozstrzygnięta została II edycja programu dofinansowań. Lista przyznanych dofinansowań wraz z ich wysokością można znaleźć w pliku załączonym poniżej. Pula środków była większa niż ilość zgłoszonych wniosków stąd wszystkie kompletne i prawidłowe formalnie...

Wybory Wybory Elektorów - wyniki


Elektorem w UKE został Mateusz Woźniak Elektorami w WKE zostali: Arch - Piotr Smolnicki EiA - Piotr Hirsch ETI - Marek Tatara Chem - Mateusz Woźniak i Maria Rybarczyk FTiMS - Krzysztof Zagórski ILiŚ - Mikołaj Binczyk Mech - Sommer Sławomir OiO -...

Wybory Wybory Elektorów


Zapraszamy wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w wyborach elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów(UKE) i Wydziałowych Kolegiów Elektorskich(WKE). Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy doktoranci Politechniki Gdańskiej. Poniżej...

Wyniki Wyniki uzupełniających wyborów do URD i RW 2015


Znamy już wyniki uzupełniających wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów i przedstawiceli Samorządu Doktorantów w Radach Wydziałów. Do rad dostali się: Wydział Chemiczny URD: Ordyszewska Anna Środowiskowe Studium Doktoranckie przy Wydziale...

Wybory Wybory Uzupełniające do Uczelnianej Rady doktorantów i Rad Wydziałów


Komisja Wyborcza oglasza wybory uzupełniające przedstawicieli doktorantów do Uczelnianej Rady Doktorantów i do Rad Wydziałów na kolejną 2015/2016. Poniżej terminarz wyborów oraz informacje niezbędne dla osób chcących głosować lub/i kandydować do SDPG oraz...

Wyniki Wyniki wyborów do URD i RW 2015


Znamy już wyniki wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów i przedstawiceli Samorządu Doktorantów w Radach Wydziału. Wydział Chemiczny URD: Kuczyńska Anna Paulina Parcheta Maria Rybarczyk Mateusz Woźniak Wakat Wakat Wakat Wakat RW: ...

Wybory Wybory do Uczelnianej Rady doktorantów i Rad Wydziałów


Coraz bliżej końca października, a wraz z nim kończy się kolejna kadencja władz SDPG. W zwiąku z tym nadszedł czas na wybory przedstawicieli doktorantów do Uczelnianej Rady Doktorantów i do Rad Wydziałów na kolejną kadencję. Poniżej terminarz wyborów oraz...

Ankieta Ankieta międzynarodowa KRD

Ankieta międzynarodowa KRD

Krajowa Reprezentacja Doktorantów przygotowała badanie dotyczące współpracy międzynarodowej doktorantów. Dzięki Waszej opinii możliwe stanie się zidentyfikowanie obszarów, w których należy wprowadzić zmiany systemowe. Wypełnienie formularza zajmuje tylko kilka minut.

Zapraszamy Zapraszamy na spotkanie samorządu

Zapraszamy na spotkanie samorządu

Zapraszamy na najbliższe spotkanie samorządu w sali 407/408 OiO, w czwartek 25.06.2015 o godzinie 17:00 . W planie zebrania jest: powołanie...

Spotkanie Spotkanie URD 9.04.2015

Spotkanie URD 9.04.2015

Zapraszam wszystkich członków URD i gości  na posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów w najbliższy czwartek (9.04.2015) na godzinę 17:15 do pokoju 407/408 OiO. ...