Pismo MNiSW z dn. 25.01.2016 r. Pismo MNiSW z dn. 25.01.2016 r.

Oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych PG za rok 2015 Oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych PG za rok 2015

 
Lp. Nazwa jednostki/ zajmowane stanowisko (w roku 2016) Oświadczenie  za rok 2015 Materiały do samooceny Analiza ryzyka Inne materiały (m.in. rejestry ryzyka dyr. admin.)
1 Prorektor ds. nauki Wyświetl Wyświetl Wyświetl  
2 Prorektor ds. rozwoju i jakości Wyświetl Wyświetl

Wyświetl Wyświetl

 
3 Wydział Architektury Wyświetl Wyświetl    
4 Wydział Chemiczny Wyświetl Wyświetl Wyświetl  Wyświetl  
5 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Wyświetl Wyświetl Wyświetl  Wyświetl Wyświetl  Wyświetl Wyświetl
6 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wyświetl Wyświetl Wyświetl Wyświetl
7 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Wyświetl Wyświetl Wyświetl  Wyświetl Wyświetl
8 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wyświetl Wyświetl Wyświetl  Wyświetl Wyświetl Wyświetl
9 Wydział Mechaniczny Wyświetl Wyświetl Wyświetl  Wyświetl  
10 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Wyświetl Wyświetl Wyświetl  Wyświetl Wyświetl
11 Wydział Zarządzania i Ekonomii Wyświetl Wyświetl Wyświetl  
12 Biblioteka Główna        
13 Centrum Języków Obcych Wyświetl Wyświetl    
14 Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Wyświetl Wyświetl Wyświetl  
15 Centrum Sportu Akademickiego Wyświetl Wyświetl