_____________________________________________

  • W poniedziałek 20 marca 2017 r. w Sali Senatu odbyło się drugie posiedzenie Konwentu Politechniki Gdańskiej. Tematem przewodnim obrad było finansowanie działalności PG.

    [galeria]

_____________________________________________

  • Pierwsze spotkanie Konwentu Politechniki Gdańskiej (kadencja 2016–2020) odbyło się 1 grudnia 2016 r. w uczelnianej Sali Senatu. Podczas posiedzenia rektor PG wręczył członkom gremium akty mianowania.
    Wybrane zostały także władze Konwentu.

    [galeria]

_____________________________________________

  •