SKŁAD SENATU

Kierownictwo uczelni

Rektor
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG

Prorektor ds. rozwoju i jakości
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. zw. PG

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG

Prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG

Prorektor ds. współpracy i innowacji
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

Dziekan Wydziału Architektury
dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. nadzw. PG

Dziekan Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

Dziekan Wydziału Mechanicznego
prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG

Nauczyciele akademiccy, prof. i dr hab., przedstawiciele wydziałów

Wydział Architektury
dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. nadzw. PG

Wydział Chemiczny
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw. PG

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, prof. zw. PG

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Wydział Mechaniczny
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski

Wydział Zarządzania i Ekonomii
prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących prof. i dr hab.

dr Ewa Hope, doc. PG, WZiE

mgr inż. Adam Korzeniewski, WETI

dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska, WZiE

dr inż. Michał Michna, WEiA

dr inż. Agnieszka Pladzyk, WCh

dr inż. Maria Przewłócka, WILIŚ

dr inż. Robert Tylingo, WCh

dr Barbara Wikieł, doc. PG, CNMKO

vacat

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Marcin Grzegorczyk. WCh

Maciej Krupiński, WILiŚ

Paweł Lisowski, WM

Janusz Machoń, WILiŚ

Sonia Mendyk, WFTiMS

Jakub Olczak, WZiE

Dawid Ratajczak, WETI

Łukasz Rusajczyk, WETI

mgr inż. Piotr Budzisz, SD

Przedstawiciele pozostałych pracowników uczelni

mgr inż. Zenon Filipiak, WETI

mgr inż. Katarzyna Grudzień-Dawidowicz, WILiŚ

mgr inż. Anna Kanarska, Z-ca kanclerza ds. zasobów ludzkich

mgr inż. Damian Kuźniewski, CTWiT

Uczestniczący z głosem doradczym

Kanclerz
mgr inż. Marek Tłok

Kwestor PG, Z-ca kanclerza ds. finansowych
mgr Piotr Lewandowski

Dyrektor CJO
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz

Dyrektor CSA PG
mgr Krzysztof Kaszuba

Dyrektor Biblioteki Głównej
inż. Bożena Hakuć

Przedstawiciel KZ NSZZ Solidarność w PG
dr inż. Tadeusz Szymański

Przedstawiciel ZNP w PG
dr inż. Sławomir Makowski, doc. PG

Dyrektor Centrum Ropy i Gazu

prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zw. PG

Pozostali

Dział Organizacyjny

mgr Katarzyna Dzięcielewska

mgr Justyna Stefaniak - sekretarz