SKŁAD SENATU

Kierownictwo uczelni

Rektor
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG

Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji
prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki 
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko

Prorektor ds. organizacji
prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Architektury
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

Dziekan Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Dziekan Wydziału Mechanicznego
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG

Nauczyciele akademiccy, prof. i dr hab., przedstawiciele wydziałów

Wydział Architektury
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz

Wydział Chemiczny
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. zw. PG

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Marek Izydorek

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG

Wydział Mechaniczny
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. inż. Wojciech Litwin

Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących prof. i dr hab.

dr inż. Dariusz Fydrych, WM

dr inż. Sławomir Grulkowski, WILiŚ

dr inż. Piotr Grygiel, WFTiMS

dr inż. arch. Piotr Marczak, WA

dr inż. Rafał Ossowski, WILiŚ

dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG, WILiŚ

dr inż. Arkadiusz Sitarski, WILiŚ

dr inż. Hanna Smoleńska, WM

dr Barbara Wikieł, doc. PG, CNMKO

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Mikołaj Grochowski, WETI

Łukasz Józefowicz, WEiA

Dorota Kożuchowicz, WETI

Fabian Purwin, WCh

Dawid Ratajczak, WETI

Łukasz Rusajczyk, WETI

Agnieszka Sabiniarz, WFTiMS

inż. Robert Śpiewakowski, WZiE

mgr inż. Krzysztof Zagórski, SD

Przedstawiciele pozostałych pracowników uczelni

mgr inż. Zenon Filipiak, WETI

mgr Katarzyna Lesiewicz, OS

dr inż. Paweł Lubomski, CUI

mgr inż. Andrzej Wojewódka, WEiA

Uczestniczący z głosem doradczym

Kanclerz
mgr inż. Marek Tłok

Kwestor PG, Z-ca kanclerza ds. finansowych
mgr Piotr Lewandowski

Dyrektor CJO
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz

Dyrektor CSA PG
mgr Krzysztof Kaszuba

Dyrektor Biblioteki PG
inż. Bożena Hakuć

Przedstawiciel KZ NSZZ Solidarność w PG
dr inż. Tadeusz Szymański

Przedstawiciel ZNP w PG
dr inż. Sławomir Makowski

Pozostali

Biuro Rektora
mgr Katarzyna Dzięcielewska
mgr Justyna Stefaniak - sekretarz