mgr inż. Mariusz Miler

Email:

Numer telefonu: (58) 347 17 44

Zajmowane stanowiska

Zastępca kanclerza ds.infrastruktury
Miejsce Pracy: Z-ca kanclerza ds. infrastruktury, Biuro Kanclerza
Gmach Główny pokój 215
Numer telefonu: tel.: (58) 347 17 44

Pełnione funkcje

Z-ca kanclerza ds. infrastruktury
Miejsce Pracy: Kanclerz