Nowości wydawnicze

Przejdź do: Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

zarządzanie    

System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji

Sekuła Alicja

Celem monografii jest określenie roli i znaczenia subwencji w systemie finansowym polskiego samorządu terytorialnego. Puntem wyjścia była analiza literatury poświęconej zagadnieniom podziału dochodów między państwo a samorząd terytorialny. Część empirycz ...

         

telekomunikacja    

Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów

Leśnicki Andrzej

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków elektronika i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna oraz automatyka i robotyka. Obejmuje on zagadnienia z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, przerabiane na takich przedmiotach ja ...

         

transport    

Technologia robót torowych

Kędra Zbigniew

Monografia „Technologia robót torowych” podzielona została na 11 rozdziałów, w których przedstawiono problematykę napraw nawierzchni podsypkowych i podtorza. W pierwszych czterech rozdziałach opisane zostały podstawowe pojęcia, ...

         

budownictwo    

Wprowadzenie do modelowania MES w programie SOFiSTiK. Materiały pomocnicze do laboratorium z metody elementów skończonych

Chróścielewski Jacek,  Miśkiewicz Mikołaj,  Pyrzowski Łukasz

 

Monografia zawiera materiał przeznaczony dla studentów kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów praktyków, którzy chcieliby poznać podstawy posługiwania się Metodą Elementów Skończonych (MES) ...

         

matematyka    

Wybrane elementy analizy wektorowej, teorii pola, teorii potencjału i ich zastosowania w elektrodynamice

Orlicz-Swiłło Antonina

Podręcznik składa się z rozdziałów poświęconych analizie wektorowej w różnych układach współrzędnych, twierdzeniom całkowym, polu elektrostatycznemu, magnetostatycznemu i elektrodynamicznemu. Poszczególne rozdziały oprócz defi ...

         

mechanika    

Wybrane problemy mechaniki układów prętowych. Zbiór zadań

Konopińska-Zmysłowska Violetta,  Mleczek Anna,  Oziębło Magdalena,  Tomaszewska Agnieszka

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla studentek i studentów kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Może rów­nież, jako materiał uzupełniający, okazać się pomocna studentom kierun ...

         

mechanika    

Wytrzymałość materiałów. Zadania

Kujawa Marcin,  Skowronek Marek,  Szymczak Czesław ,  Witkowski Wojciech

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla osób studiujących na kierunku budow­nictwo wyższych uczelni technicznych. Przedmiot wytrzymałość materiałów jest jednym z podstawowych przedmiotów wykształcenia inżynierskiego. Projektowan ...

         

inżynieria sanitarna    

Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych

Zaborowska Ewa

Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych uczelni technicznych, będących słuchaczami kierunków i specjalności związanych z inżynierią środowiska, inżynierią sanitarną i ogrzewnictwem, a także osób zajmujących się zawodowo projektowan ...