Nowości wydawnicze

Przejdź do: Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

transport    

Technologia robót torowych

Kędra Zbigniew

Monografia „Technologia robót torowych” podzielona została na 11 rozdziałów, w których przedstawiono problematykę napraw nawierzchni podsypkowych i podtorza. W pierwszych czterech rozdziałach opisane zostały podstawowe pojęcia, ...

         

budownictwo    

Wprowadzenie do modelowania MES w programie SOFiSTiK. Materiały pomocnicze do laboratorium z metody elementów skończonych

Chróścielewski Jacek,  Miśkiewicz Mikołaj,  Pyrzowski Łukasz

 

Monografia zawiera materiał przeznaczony dla studentów kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów praktyków, którzy chcieliby poznać podstawy posługiwania się Metodą Elementów Skończonych (MES) ...

         

mechanika    

Wybrane problemy mechaniki układów prętowych. Zbiór zadań dla studentek i studentów kierunku inżynieria środowiska

Konopińska-Zmysłowska Violetta,  Mleczek Anna,  Oziębło Magdalena,  Tomaszewska Agnieszka

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla studentek i studentów kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Może rów­nież, jako materiał uzupełniający, okazać się pomocna studentom kierun ...

         

inżynieria sanitarna    

Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych

Zaborowska Ewa

Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych uczelni technicznych, będących słuchaczami kierunków i specjalności związanych z inżynierią środowiska, inżynierią sanitarną i ogrzewnictwem, a także osób zajmujących się zawodowo projektowan ...