Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę? Dostępne jest dofinansowanie. Poddziałanie 1.1.1 - znów ruszyło.

 • Nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 w 2017 r. - został otwarty.

  NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
  ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
  jako Instytucja Pośrednicząca dla
  Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
  Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
  realizowane przez przedsiębiorstwa”
  w ramach
  I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R
  przez przedsiębiorstwa”
  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

  Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej
  w systemie informatycznym IP


  https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php

  w terminie: od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.
  (do godz. 16:00).


  Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków
  w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list
  projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.


  Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie
  przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

  Na mały i średni biznes, który chce wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę,
  która będzie wynikiem przeprowadzonych działań B+R, czeka aż miliard złotych.
  Natomiast duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na 400 mln zł. 

   

  Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
  www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/


Student wynalazca - edycja VII Student wynalazca - edycja VII

Student wynalazca - edycja VII

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII...

Mała ustawa o innowacyjności Mała ustawa o innowacyjności

Mała ustawa o innowacyjności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie...

European Inventor Award 2017 European Inventor Award 2017

European Inventor Award 2017

European Inventor Award Wyłońmy wynalazcę dla roku...

SYNChem SYNChem

SYNChem

Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.1...