Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017 PROGRAM "Impuls do biznesu" - aplikuj do programu - zdobądź pieniądze na realizację swoich pomysłów. Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę? Dostępne jest dofinansowanie. Poddziałanie 1.1.1 - znów ruszyło.

EUREKA innovation across borders

 •  

  Zapraszamy do Konkursu EUREKA'17
  - nabór wniosków trwa do 10 kwietnia 2017 

  Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy
  lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy
  nie może przekroczyć 500 tys. zł
  (dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł). 
   

   

   

   

  Projekty w Konkursie Eureka powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:
  *realizacja we współpracy międzynarodowej -
  w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
  *ukierunkowanie rynkowe;
  *cywilny cel projektu;
  *przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

  Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: 

  NCBiR.http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12017.html