Student wynalazca - edycja VII Student wynalazca - edycja VII

Student wynalazca - edycja VII

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII...

Mała ustawa o innowacyjności Mała ustawa o innowacyjności

Mała ustawa o innowacyjności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie...

European Inventor Award 2017 European Inventor Award 2017

European Inventor Award 2017

European Inventor Award Wyłońmy wynalazcę dla roku...

SYNChem SYNChem

SYNChem

Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.1...
 

 

 

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Data zakończenia naboru 20 stycznia 2017 r.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego".


Kolejny konkurs przewidziany jest w 2017. 
Planowane ramy przyjmowania zgłoszeń: 16 maja - grudzień 2017 roku z pulą 50 mln zł. Data ogłoszenia konkursu: 11.04.2017r.

 

 KONKURSY UP RP 2015 ROZSTRZYGNIĘTE

Każdy 26 kwietnia      
 to Światowy Dzień Własności Intelektualnej, 
 to czas dyskusji na temat roli własności intelektualnej 
 w promowaniu 
 innowacyjności i kreatywności. 
 Gorąco zapraszamy więc WE WTOREK 26 KWIETNIA 2016 ROKU

na Politechnikę Gdańską

na DZIEŃ OTWARTY Centrum Wspierania Innowacji PATLIB
                                    Zespołu Rzeczników Patentowych PG
                                                    od 9.00 do 15.00.JAK DO NAS TRAFIĆ:                                                          
Politechnika Gdańska


ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

W DZIEŃ OTWARTY Centrum Wspierania Innowacji PATLIB
                               Zespołu Reczników Patentowych PG
zapraszamy do naszej siedziby mieszczącej się w Gmachu B [10] na piętrze VI, w pokoju 606 - rozpoznacie nas Państwo po plakacie promującym IP DAY 2016 NASZA STRONA INTERNETOWA OFERUJE:

udostępniamy do pobrania zakładki, pocztówki promujące IP DAY 2016 przygotowane do wydruku przez  
WIPO
- światowe forum własności intelektualnej: usług, polityki, informacji i współpracy. Agencja samofinansująca się Organizacji Narodów Zjednoczonych (skład: 188 państw członkowskich).

zakładki (bookmarks)
ipday2016_bookmarks.pdf

pocztówki (postcards)
ipday2016_postcards.pdfCentrum Wspierania Innowacji PATLIB
W DZIEŃ OTWARTY,

 w Światowy Dzień Własności Intelektualnej, 
ZAPRASZA NA
BEZPŁATNE KONSULTACJE I PRZEDSTWIENIE OFERTY USŁUG:


w dniu 26 kwietnia 2016 roku organizujemy bezpłatne konsultacje w zakresie ochrony własności intelektualnej dla osób zainteresowanych sposobami ochrony swoich praw własności intelektualnej oraz przedstawiamy ofertę usług jakie Centrum Wspierania Innowacji PATLIB świadczyć może dla Państwa w celu wzmocnienia ochrony swoich praw własności intelektualnej.
Mam też do zaoferowania Państwu bezpłatne materiały drukowane opisujące zagadnienia ochrony własności intelektualnej.

- skąd tradycja obchodów 26 kwietnia -

W 2000 roku państwa członkowskie WIPO wyznaczyły 26 kwietnia - dzień, w którym konwencja WIPO weszła w życie w 1970 roku - jako Światowy Dzień Własności Intelektualnej (Światowy Dzień IP) w celu zwiększenia ogólnej wiedzy IP (Intellectual Property). 

Od tego czasu, Światowy Dzień IP każdego roku zaproponował wyjątkową okazję przyłączyć się do innych na całym świecie, aby zastanowić się, jak IP przyczynia się do rozkwitu muzyki i sztuki oraz do napędzania innowacji technologicznych, które pomagają kształtować nasz świat.

 

Cyfrowa Kreatywność: Kultura Reimagined
 - to temat przewodni na Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2016 - 
 

Filmy, telewizja, muzyka, książki, sztuka, gry wideo -dzieła kultury- już dawno przekroczył granice. Era WiFi kształtuje sposoby eksploatacji kultury jej tworzonie, rozpowszechnianie na rynkach rozwijających się, które są daleko poza granicami kraju twórców. Coraz bardziej dostępne technologie cyfrowe zdjęły ograniczenia fizyczne, umieszczając świat współpracy międzykulturowej w zasięgu ręki każdego artysty i twórcy, karmiąc wyobraźnię na nowe sposoby. Z rozkwitem cyfrowej kreatywności przychodzi dla konsumentów cyfrowych owo twórcze sztuk dobrodziejstwo. Czytamy, oglądamy i słuchamy dzieła niezliczonych twórców na całym świecie, gdziekolwiek, kiedykolwiek i jakkolwiek tylko chcemy.

Reimagining kultury - przetwarzanie kultyry - jak je tworzyć, w jaki sposób uzyskać do niego dostęp, oraz w jaki sposób finansować. To wyzwanie dla elastyczności, adaptacyjnego systemu własności intelektualnej, aby zapewnić, by artyści i przemysły kreatywne w naszym cyfrowym wszechświecie mogły być odpowiednio wynagrodzane za swoją pracę, dzięki czemu mogą one zachować pierwiastek twórczości. Więc na Światowy Dzień IP tego roku, przyglądamy się niektórym z zagadnieniom związanym z naszą przyszłością kulturową. Porozmawiać warto z ekspertami na temat kreatywności w rynku cyfrowego, aby dowiedzieć się, gdzie podążamy.

Zapraszamy też na stronę WIPO na Facebooku:

https://www.facebook.com/worldipday

 

Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”

Na zaproszenie Gdańskiej Fundacji Oświatowej, której misją jest
zapewnienie warunków wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku,

przedstawieciele Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Ośrodka Informacji Patentowej z Politechniki Gdańskiej,
w dniu 10.11.2015 odwiedzili Gdańską Fundację Oświatową.

Informacje o spotkaniu 151110dzienwynalazcy_041  

fot. Małgorzata Lewandowska

"We wtorek 10 listopada Gdańskie Liceum Autonomiczne
obchodziło Europejski Dzień Wynalazcy.
Jedną z imprez tego dnia była prezentacja multimedialna
 przygotowana przez dr Justynę Pawłowską i mgr Karolinę Szambelan
- pracownice Politechniki Gdańskiej z Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB.
W prezentacji wzięli udział uczniowie klasy pierwszej z profili:
matematycznych, humanistycznego i ekonomicznego." Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)

.

 Miejsce spotkania: Gdańskie Liceum Autonomiczne, Osiek 11/12, Gdańsk 80-842
Godziny spotkania: 10.00-11.00
"Spotkanie i prezentacja przybliżyły młodzieży tematykę ochrony własności intelektualnej, tak istotną w naszych czasach."  Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)              


Centrum obchodów Europejskiego Dnia Wynalazcy to Berlin.
Nie jest to święto z fajerwerkami i ulicznymi paradami a najważniejsza jest odwaga
i chęć wprowadzania wynalazków w życie

Z okazji święta wynalazcy przywołują powiedzenie Alberta Einsteina, który mawiał:
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy!

Zapraszamy do odwiedzenia galerii ze Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”
na stonach internetowych szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej 
http://www.gla.gfo.pl/aktualnosci/z-zycia-szkoly