Archiwum CWI PATLIB
 
Każdy 26 kwietnia      
 to Światowy Dzień Własności Intelektualnej, 
 to czas dyskusji na temat roli własności intelektualnej 
 w promowaniu 
 innowacyjności i kreatywności. 
 

Gorąco zapraszamy więc WE WTOREK 26 KWIETNIA 2016 ROKU na Politechnikę Gdańską na DZIEŃ OTWARTY Centrum Wspierania Innowacji PATLIB Zespołu Rzeczników Patentowych PG od 9.00 do 15.00.

JAK DO NAS TRAFIĆ: Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk


 W DZIEŃ OTWARTY Centrum Wspierania Innowacji PATLIB Zespołu Reczników Patentowych PG 
 zapraszamy do naszej siedziby mieszczącej się w Gmachu B [10] na piętrze VI, w pokoju 606
 
- rozpoznacie nas Państwo po plakacie promującym IP DAY 2016 


NASZA STRONA INTERNETOWA OFERUJE:
udostępniamy do pobrania zakładki, pocztówki promujące IP DAY 2016 przygotowane do wydruku przez  
WIPO - światowe forum  własności intelektualnej : usług, polityki, informacji i współpracy.
Agencja samofinansująca się Organizacji Narodów Zjednoczonych (skład: 188 państw członkowskich).

zakładki (bookmarks)
ipday2016_bookmarks.pdf

pocztówki (postcards)
ipday2016_postcards.pdf


Centrum Wspierania Innowacji PATLIB W DZIEŃ OTWARTY, w Światowy Dzień Własności Intelektualnej, 
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE I PRZEDSTWIENIE OFERTY USŁUG:
w dniu 26 kwietnia 2016 roku organizujemy bezpłatne konsultacje w zakresie ochrony własności intelektualnej dla osób zainteresowanych sposobami ochrony swoich praw własności intelektualnej oraz przedstawiamy ofertę usług jakie
Centrum Wspierania Innowacji PATLIB świadczyć może dla Państwa w celu wzmocnienia ochrony swoich praw własności intelektualnej.
Mam też do zaoferowania Państwu bezpłatne materiały drukowane opisujące zagadnienia ochrony własności intelektualnej.

- skąd tradycja obchodów 26 kwietnia -

W 2000 roku państwa członkowskie WIPO wyznaczyły 26 kwietnia - dzień, w którym konwencja WIPO weszła w życie w 1970 roku - jako Światowy Dzień Własności Intelektualnej
(Światowy Dzień IP) w celu zwiększenia ogólnej wiedzy IP (Intellectual Property). 

Od tego czasu, Światowy Dzień IP każdego roku zaproponował wyjątkową okazję przyłączyć się do innych na całym świecie, aby zastanowić się, jak IP przyczynia się do rozkwitu muzyki i sztuki oraz do napędzania innowacji technologicznych, które pomagają kształtować nasz świat.

 

Cyfrowa Kreatywność: Kultura Reimagined
 - to temat przewodni na Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2016 - 
 

Filmy, telewizja, muzyka, książki, sztuka, gry wideo -dzieła kultury- już dawno przekroczył granice. Era WiFi kształtuje sposoby eksploatacji kultury jej tworzonie, rozpowszechnianie na rynkach rozwijających się, które są daleko poza granicami kraju twórców. Coraz bardziej dostępne technologie cyfrowe zdjęły ograniczenia fizyczne, umieszczając świat współpracy międzykulturowej w zasięgu ręki każdego artysty i twórcy, karmiąc wyobraźnię na nowe sposoby. Z rozkwitem cyfrowej kreatywności przychodzi dla konsumentów cyfrowych owo twórcze sztuk dobrodziejstwo. Czytamy, oglądamy i słuchamy dzieła niezliczonych twórców na całym świecie, gdziekolwiek, kiedykolwiek i jakkolwiek tylko chcemy.

Reimagining kultury - przetwarzanie kultyry - jak je tworzyć, w jaki sposób uzyskać do niego dostęp, oraz w jaki sposób finansować. To wyzwanie dla elastyczności, adaptacyjnego systemu własności intelektualnej, aby zapewnić, by artyści i przemysły kreatywne w naszym cyfrowym wszechświecie mogły być odpowiednio wynagrodzane za swoją pracę, dzięki czemu mogą one zachować pierwiastek twórczości. Więc na Światowy Dzień IP tego roku, przyglądamy się niektórym z zagadnieniom związanym z naszą przyszłością kulturową. Porozmawiać warto z ekspertami na temat kreatywności w rynku cyfrowego, aby dowiedzieć się, gdzie podążamy.

Zapraszamy też na stronę WIPO na Facebooku:

https://www.facebook.com/worldipday

         Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy” 
 w Gdańskiej Fundacji Oświatowej
                                                                            

Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”
 

Na zaproszenie Gdańskiej Fundacji Oświatowej, której misją jest
zapewnienie warunków wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku,

przedstawieciele Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Ośrodka Informacji Patentowej z Politechniki Gdańskiej,
w dniu 10.11.2015 odwiedzili Gdańską Fundację Oświatową.

Informacje o spotkaniu 151110dzienwynalazcy_041  

fot. Małgorzata Lewandowska

"We wtorek 10 listopada Gdańskie Liceum Autonomiczne
obchodziło Europejski Dzień Wynalazcy.
Jedną z imprez tego dnia była prezentacja multimedialna
 przygotowana przez dr Justynę Pawłowską i mgr Karolinę Szambelan
- pracownice Politechniki Gdańskiej z Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB.
W prezentacji wzięli udział uczniowie klasy pierwszej z profili:
matematycznych, humanistycznego i ekonomicznego." Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)

.

 Miejsce spotkaniaGdańskie Liceum Autonomiczne, Osiek 11/12, Gdańsk 80-842
Godziny spotkania: 10.00-11.00
"Spotkanie i prezentacja przybliżyły młodzieży tematykę ochrony własności intelektualnej, tak istotną w naszych czasach."  Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)              


Centrum obchodów Europejskiego Dnia Wynalazcy to Berlin.
Nie jest to święto z fajerwerkami i ulicznymi paradami a najważniejsza jest odwaga
i chęć wprowadzania wynalazków w życie

Z okazji święta wynalazcy przywołują powiedzenie Alberta Einsteina, który mawiał:
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy!

Zapraszamy do odwiedzenia galerii ze Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”
na stonach internetowych szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej 
http://www.gla.gfo.pl/aktualnosci/z-zycia-szkoly

  • EUREKA innovation across borders
Logo inicjatywy Eureka

- nabór wniosków - do 10 kwietnia 2017 
Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł (dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł). 


Projekty w Konkursie Eureka powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:
*realizacja we współpracy międzynarodowej -
w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
*ukierunkowanie rynkowe;
*cywilny cel projektu;
*przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: 
NCBiR.http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12017.html

Seminarium regionalne Urzędu Patentowego RP 
„Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej”
w najbliższym czasie odbędzie się w Gdańsku.W imieniu Urzędu Patentowego RP zapraszamy gorąco do uczestnictwa

29 marca 2017 


w godzinach od 10:00 do 13:00

w Centrum Edukacyjnym 
NOVA, przy ulicy Piwnej 1 w Gdańsku. 


 Udział w seminarium jest bezpłatny.

 Liczba miejsc jest ograniczona,

 o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

 Serdecznie zapraszamy!

 


 Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować

 na adres e-mail: kcichocka@uprp.pl

 lub tel. 22 579 05 25.
 Rejestracja:

 KLIK 
 

 

 
Okładka artykułu

21 marca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 

 


Nowe ulgi podatkowe oraz dotacje na B+R
na przykładzie „Szybkiej ścieżki” NCBiR - spotkanie.


http://zrp.pg.edu.pl/szkolenia

KLIK
http://zrp.pg.edu.pl/szkolenia

Neptun
  • Projekt NEPTUNE dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP),
    jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” (Blue Growth). 

Udział w projekcie to szansa na otrzymanie finansowego wsparcia w ramach przyznawanych grantów na projekty oraz profesjonalnego doradztwa.
Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego podmiotu na projekty wynosi 60 tys. euro, zaś zaplanowany w projekcie budżet środków przeznaczonych na wsparcie to ponad 3 mln euro.

Dodatkowo, oferowane usługi eksperckie pomogą w przezwyciężaniu wyzwań społecznych i ekonomicznych w projektach z niżej wymienionych dziedzin:

Gospodarka wodna na terenach wiejskich
Gospodarka wodna w miastach
Logistyka portów
Transport rzeczny oraz morski
Środowisko/Ochrona środowiska
Morska oraz wodna energia odnawialna

W ramach projektu planowane są 2 nabory. Pierwszy upływa 15-ego marca 2017, kolejny 15-ego września 2017.

Informacje o projekcie: http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Call-for-Interest-SMEs-and-would-be-entrepreneurs

NEPTUNE - nabór na rozwój innowacyjnych projektów w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” 

Konkurs otwarty dla projektantów, agencji, firm projektowych i klientów
dzieł całego spektrum  projektowania w dziedzinie designu

Red Dot Award: Product Design 2017
Faza rejestracji Red Dot Award: Product Design 2017 upływa 8 lutego.


Red Dot Award: Projekt koncepcyjny 2017
Faza rejestracji : "Standart" upływa 22 marca.

                                                                      - coroczne wydarzenie konkursowe - http://en.red-dot.org/

  • Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji  innowacyjnych przedsiębiorstw - nabór zakończony

poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand. 
Zgłoszenia z użyciem Generatora Wniosków  ze strony internetowej PARP (link w terminie: 12 stycznia - 13 lutego 2017 r. 
Okładka artykułu

"Student-Wynalazca"- edycja VIII     UWAGA -  Nabór projektów zakończony w dniu 25.01.2017

Bezpłatne warsztaty dla ambitnych naukowców i innowatorów z całego kraju!

      Piąta już edycja alfa SCHOOl odbyła się 23 i 24 lutego, tym razem na Pomorzu - w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER.                                                                                                                                                   alfa.ac

 
Szanowni Państwo!
Oto Zwyciezcy TARGÓW.     

Dziękujemy za odwiedziny 
naszego stoiska targowegoCentrum Wspierania Innowacji PATLIB, Zespołu Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej i zapraszamy na kolejne konsultacje, podczas następnego Techniconu.     

 zaproponuj kandydaturę do konkursu                                                                        
                                                                                      
     ✎ ✎ ✎           ✒✒   ✐ 

         ZKOŃCZONE    


Trwa rekrutacja do 2. edycji "3-Day Bioentrepreneurship Crash Course" 


Ośrodek Transferu Technologii BioTech-IP przy Międzynarodowym Instytucie
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. 

 


 Dziękujemy za uczestrnictwo w seminarium       
 Patent  w wersji  cyfrowej 
                  

     


 

 
 INTELIGENTNY WÓZEK INWALIDZKI 
  ZWYCIĘZCA 
 2014 
 
projekt, KTÓRY MA POMAGAĆ  
Cyber-oko  wynalazek 2013 zespołu prof. Czyżewskiego /ETI/PG/.

   

 

 II EDYCJA KONKURSU NA FILM - 2014                                                                                                                                                                                  W PRACOWNI I MIEJSCE 


          
 
XII edycja konkursu na plakat 2014                                                                                


 

 

 


 
    


 


             
GŁOSOWANIE European Inventor Award   2014    -      "Popular Prize" oto WYGRANI      

GŁOSOWANIE European Inventor Award   2014        
                      
 "Popular Prize" oto WYGRANI      

                 
         Program Patent PLUS  
  Program Patent PLUS  

• • ▬ • ▬  ▬ • ▬  ▬  ▬ • • ▬

pre-akceleracja ! zgłoszenia zakończone  13 LISTOPADA !