Zadania Centrum Wspierania Innowacji PATLIB:
 • współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)
 • należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)
 

 Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie
 informacji patentowej
 dla potrzeb regionu Pomorza, 
 w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki. 

 

                                                                                                                                   

Oferta Centrum Wspierania Innowacji PATLIB:

OFERTA:
Dla studentów i doktorantów trójmiejskich uczelni wyższych proponujemy szkolenia w zakresie:

 • poszukiwania informacji patentowej,
 • wprowadzenie do własności intelektualnej.

Szkolenia prowadzimy w grupach 5 osobowych po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  +48 (58) 347 10 66, +48 (58) 348 66 33 lub po zgłoszeniu e-mail: patent@pg.gda.pl,

od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00.

Dla środowiska akademickiego oraz sektora przemysłu i gospodarki:

1.      Usługi podstawowe:

 • Dostęp do dokumentacji patentowej
 • Dostarczenie dokumentacji patentowej
 • Usługi helpdesku

2.      Usługi zaawansowane:

 • Prowadzenie poszukiwań

- poszukiwania bibliograficzne (np. nr patentu,  nazwisko/nazwa wynalazcy lub zgłaszającego bądź status   prawny zgłoszenia),

-    poszukiwania w  dziedzinach  techniki (stan techniki, sprawdzenie nowości, poszukiwanie  naruszeń),

-     dostarczanie wraz z raportem dodatkowych informacji wyjaśniających, komentarzy, interpretacji wyników poszukiwań.

 • Monitoring IP

- regularne dostarczanie (np. co tydzień/miesiąc, kwartał) informacji na temat nowo opublikowanych praw wyłącznych lub zmian w ich stanie prawnym.

 • Analizy statystyk patentowych

- dostarczenie informacji na temat trendów w technice i działań konkurentów w oparciu o statystyczne opracowanie danych patentowych.

 • Szkolenia

- organizacja szkoleń (seminaria, warsztaty) na temat praw własności intelektualnej, baz danych, prowadzenia poszukiwań i innych zagadnień związanych z tematyką własności intelektualnej.

 

Zasoby Centrum Wspierania Innowacji PATLIB:

ZASOBY:

Na dyskach CD-ROM i DVD

 • bibliografia i skróty ok. 3 mln opisów patentowych z całego świata
 • ok. 1 mln pierwszych stron zgłoszeń europejskich i międzynarodowych
 • ok. 300 tys. pełnych tekstów opisów patentowych
 • literatura pomocnicza, m.in. akty prawne, orzecznictwo, wydawnictwa Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Na nośniku papierowym

 • wszystkie publikacje Urzędu Patentowego RP
 • polskie opisy patentowe (wybrane)
 • książki, czasopisma
 • teksty wszystkich edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
 • międzynarodowe klasyfikacje dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych
 • materiały informacyjne EPO, WIPO

Dostęp on-line do ok. 90 mln dokumentów patentowych z całego świata (w tym skróty w jęz. angielskim opisów japońskich) w bazach internetowych.