MAJ                                                                                                                                                                                                                                             MAJ 2016
         

Patent

nr Pat

   220973

na wynalazek pt. "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski         

 dokument patentowy nr Pat 220973
Wydział
Oceanitechniki
i
Okrętownictwa
 
         

Patent

nr Pat

   220977

na wynalazek pt. "Startery oligonukleotydowe do reakcji amplifikacji DNA kodującego białko syntazy trehalozy Deinococcus geothermalis DSMZ 11300, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych Ndel i Xhol, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka rekombinantowego z metką oligohistydynową syntazy trehalozy (ST) Deinococcus geothermalis DSMZ 11300"  

twórcami są: dr inż. Paweł Filipkowski
                    prof. dr hab. Józef Synowiecki
                    mgr inż. Agnieszka Felczykowska
                    mgr inż. Olga Pietrow
                    mgr inż. Anna Panek

  dokument patentowy nr Pat 220977
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat

 220985

na wynalazek pt. "Sposób i urządzenie do mocowania przedmiotów na linach lub łańcuchach"  

twórcami są: mgr inż. Ryszard Partycki
                    mgr inż. Bogumił Porala
                    dr hab. inż. Lech Rowiński

  dokument patentowy nr Pat 220985
Wydział
Oceanitechniki
i
Okrętownictwa
KWIECIEŃ                                                                                                                                                                                                                       KWIECIEŃ 2016

Patent

nr Pat

   219114

na wynalazek pt. "Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń mechanicznych w silnikach indukcyjnych"  

twórcami są: dr inż. Marek Wołoszyk doc. PG
                      dr inż. Michał Ziółko 
                      mgr inż. Leszek Rafiński 
                      dr inż. Ariel Dzwonkowski         

 dokument patentowy nr Pat 219114
Wydział
Elektrotechniki
i
Automatyki
MARZEC                                                                                                                                                                                                                    MARZEC 2016

Patent

nr Pat

   218523

na wynalazek pt. "Sposób do oceny jakości kondensatorów foliowych"  

twórcami są: dr inż. Kazimierz Jóźwiak
                      dr inż. Marek Olesz
                      dr hab. inż. Janusz Smulko prof. nadzw. PG
                      dr inż. Lech Hasse           

 dokument patentowy nr Pat 218523
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji

i
Informatyki
         

Patent

nr Pat

   219709

na wynalazek pt. "Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń łożysk w silnikach indukcyjnych"  

twórcami są: dr inż. Marek Wołoszyk doc. PG
                      dr inż. Michał Ziółko 
                      mgr inż. Leszek Rafiński 
                      dr inż. Ariel Dzwonkowski         

 dokument patentowy nr Pat 219709
Wydział
Elektrotechniki
i
Automatyki
         

Patent

nr Pat

   220709

na wynalazek pt. "Stanowisko o zmiennej konfiguracji jego kształtu do rehabilitacji i fizykoterapii, zwłaszcza kręgosłupa z możliwością wykorzystania go do diagnostyki kardiologicznej"  

twórcami są: dr inż. Jacek Łubiński
                      mgr inż. Patrycja Czonstke

  dokument patentowy nr Pat 220709
Wydział
Mechaniczny
LUTY                                                                                                                                                                                                                                LUTY 2016

Patent

nr Pat

   219139

na wynalazek pt."Napęd przenośnika wibracyjnego sterowany cyfrowo zintegrowany z panelem transportowym"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Jan Hupka
                      prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska           

 dokument patentowy nr Pat 219139
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat

   219147

na wynalazek pt. "Układ do kompensacji luzów osiowych w hydraulicznej satelitowej maszynie wyporowej"  

twórcą jest: dr inż. Paweł Śliwiński

  dokument patentowy nr Pat 219147
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat

   220589

na wynalazek pt. "Sposób ulepszania własności spoin i zgrzein w polimerach termoplastycznych"  

twórcami są: dr inż. Cezary Żrodowski
                      dr inż. Leszek Matuszewski         

 dokument patentowy nr Pat 220589
Wydział
Oceanitechniki
i
Okrętownictwa
STYCZEŃ                                                                                                                                                                                                                  STYCZEŃ 2016

Patent

nr Pat

   219358

na wynalazek pt. "Napęd przenośnika wibracyjnego sterowany cyfrowo zintegrowany z panelem transportowym"

 
 

twórcą jest: dr hab. inż. Tomasz Kucharski
                                                prof. nadzw. PG           

 dokument patentowy nr Pat 219358
Wydział
Mechaniczny

        PRZEDMIOTY OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

LEGENDA: 

wynalazek, wzór użytkowy inne
ELEKTROTECH-NIKA

 

 

 

FIZYKA

BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

 

 

 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO

WŁÓKIENNIC-TWO; PAPIERNIC-TWO

 

 

 

CHEMIA; METALURGIA

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

 

 

 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

 

 

wzór przemysłowy,
 

znak towarowy

            1