Archiwum CWI PATLIB wydarzenia Archiwum CWI PATLIB wydarzenia


   KONKURS YOUNG DESIGN    - Zgłoszenia do 1 czerwca 2017 - ZAPRASZAMY! Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza przedsiębiorczych studentów i absolwentów wzornictwa...

Archiwum CWI PATLIB Archiwum CWI PATLIB


  Archiwum CWI PATLIB Każdy 26 kwietnia        to Światowy Dzień Własności Intelektualnej,   to czas dyskusji na temat roli własności intelektualnej    w promowaniu  ...

Prawa wyłączne przyznane PG w 2017 Prawa wyłączne przyznane PG w 2017


I KWARTAŁ                                                                                                                                                                                    ...

Prawa wyłączne przyznane PG w 2016 Prawa wyłączne przyznane PG w 2016


GRUDZIEŃ                                                                                                                                                                                        ...

listopad '16 listopad '16


Patent nr Pat 222593 na  wynalazek  pt. " Sposób prowadzenia pomiarów właściwości utleniająco-redukujących badanych roztworów wodnych "   twórcą jest:   dr inż....

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB Centrum Wspierania Innowacji PATLIB


Czym jest  Informacja Patentowa? Jak można ją wykorzystać?   Zapisz się na szkolenie z baz patentowych dzwoniąc pod numer   +48 (58) 347 10 66    +48 (58) 348...

Centrum Wspierania Innowacji-Bazy Centrum Wspierania Innowacji-Bazy


Czym jest  Informacja Patentowa? Jak można ją wykorzystać?   Zapisz się na szkolenie z baz patentowych dzwoniąc pod numer   +48 (58) 347 10 66    +48 (58) 348...

wrzesień '16 wrzesień '16


Patent   nr Pat 221885 na  wynalazek  pt. " Sposób i układ do wspomagania terapii resynchronizującej serca"   twórcami są:   dr hab. inż. Jerzy Wtorek            ...

w I - szym kwartale '17 w I - szym kwartale '17


Patent nr Pat 221322 na  wynalazek  pt. " Układ do monitorowania ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonywanych przez pacjentów z wykorzystaniem aparatu do rehabilitacji schorzeń...

nowe materiały informacyjne na temat OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ nowe materiały informacyjne na temat OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ


  Gorąco zapraszamy do Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacji Patentowej -  w celu zapoznania się z nowymi  materiałami informacyjnymi       na temat OCHRONY...

Patent

 

nr Pat 220973

na wynalazek pt. "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego"

 

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

    dokument patentowy nr Pat 220973
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 220977

na wynalazek pt. "Startery oligonukleotydowe do reakcji amplifikacji DNA kodującego białko syntazy trehalozy Deinococcus geothermalis DSMZ 11300, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych Ndel i Xhol, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka rekombinantowego z metką oligohistydynową syntazy trehalozy (ST) Deinococcus geothermalis DSMZ 11300"

 

twórcami są: dr inż. Paweł Filipkowski
                      prof. dr hab. Józef Synowiecki
                      mgr inż. Agnieszka Felczykowska
                      mgr inż. Olga Pietrow
                      mgr inż. Anna Panek

    dokument patentowy nr Pat 220977
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 220985

na wynalazek pt. "Sposób i urządzenie do mocowania przedmiotów na linach lub łańcuchach"

 

twórcami są: mgr inż. Ryszard Partycki
                      mgr inż. Bogumił Porala
                      dr hab. inż. Lech Rowiński

    dokument patentowy nr Pat 220985
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 221064

na wynalazek pt. "Urządzenie do wodowania, zwłaszcza autonomicznych pojazdów głębinowych"  

twórcami są: dr hab. inż. Lech Rowiński
                      mgr inż. Bogumił Porala                      

  dokument patentowy nr Pat 221064
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 221088

na wynalazek pt. "Układ i sposób do poligeneracyjnego zasilania w media energetyczne budynków, zwłaszcza mieszkalnych"  

twórcami są: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
                      mgr inż. Michał Modzelewski
                      dr inż. Robert Matysko
                      prof. dr hab. inż. Jan Kiciński                  
                      Katarzyna Bogucka

  dokument patentowy nr Pat 221088
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 221137

na wynalazek pt. "Pasmowo-przepustowy filtr mikrofalowy"  

twórcami są: dr inż. Łukasz Szydłowski
                      dr inż. Adam Lamęcki
                      prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

  dokument patentowy nr Pat 221137
(WETI)