Laboratorium Zarządzania Kryzysowego

Laboratorium Zarządzania Kryzysowego powstanie na Politechnice Gdańskiej. Między innymi w tym celu uczelnia podpisała umowę o współpracy z firmą Bohemia Interactive. 

 

Dokument, 25 czerwca 2014, parafowali prof. Kazimierz Jakubiuk, prorektor ds. rozwoju i jakości PG, prof. Krzysztof Goczyła, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Maciej Stopniak, prezes zarządu Bohemia Interactive. Uroczystość odbyła się na Wydziale ETI, który wraz z Bohemią będzie pracować nad przygotowaniem infrastruktury dla prototypowego laboratorium.

Jak poinformował prof. Marek Moszyński, prodziekan ds. współpracy i promocji na Wydziale ETI, w Laboratorium Zarządzania Kryzysowego prowadzone będą badania z zakresu metod szkolenia i zarządzania przeciwkryzysowego. Chodzi tu o wszelkie akcje mające na celu przeciwdziałanie i minimalizację skutków sytuacji kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe (np. powodzie, pożary lasów), katastrofy ekologiczne (np. awarie, których skutkiem jest niekontrolowana emisja gazów lub cieczy toksycznych) i ataki terrorystyczne (włączając w to również działania wojenne).

Na mocy umowy Bohemia Interactive zaoferowała nieodpłatne wyposażenie laboratoriów studenckich w edukacyjne wersje autorskiego oprogramowania VBS (ang. Virtual Battle Space), służącego m.in. do symulacji pola bitwy czy też akcji straży pożarnej. Dzięki temu pracownia w przyszłości mogłaby stanowić, dla Polski północnej, centrum szkoleń służb publicznych. Tego typu szkolenia mogłyby się odbywać w audytoriach Wydziału ETI posiadających odpowiednią infrastrukturę sieciową.

Dziekan Wydziału ETI, prof. Krzysztof Goczyła zaznacza, że współpraca może rozwijać się na wielu płaszczyznach, m.in. zaowocuje stażami i praktykami dla studentów.

Bohemia to innowacyjna spółka, która zajmuje się: projektowaniem oprogramowania do zastosowań szkoleniowych oraz systemów interaktywnych symulacji dla sektora obronnego, służb ratunkowych oraz obsługi misji wojskowych. Jest dostawcą dla m.in. Departamentu Obrony USA, Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, sił zbrojnych Australii oraz innych klientów. Sztandarowy produkt spółki – Virtual Battle Space stał się standardem branżowym.

 

Galeria zdjęć