Nowy sposób komunikacji, czyli Cyber-oko

Co roku w Polsce w śpiączkę zapada 14 tys. osób. Cyber-oko może im pomóc. Urządzenie składa się z kamery na podczerwień i specjalnego programu odczytującego ruch gałki ocznej. Cyber-oko pozwala m.in. śledzić miejsce na ekranie monitora, na które patrzy użytkownik. Dzięki temu pacjent może np. poinformować, że chce mu się pić albo poprosić o otwarcie okna. Autorzy systemu wygrali konkurs „Polski Wynalazek 2013”.

– Otrzymaliśmy pisemne oferty firm, które chcą wprowadzić nasz projekt do produkcji. Zostanie on wdrożony prawdopodobnie jeszcze w tym roku – mówi prof. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych, kierownik zespołu, który opracował Cyber-oko.

Cyber-oko stanowi zintegrowany system wykorzystujący technologie: śledzenia wzroku, badania aktywności elektrycznej mózgu oraz kontrolowanej emisji bodźców zapachowych. Urządzenie jest częścią projektu Typoszereg komputerowych interfejsów multimodalnych.

System jest ciągle udoskonalany. Kolejnym krokiem jest cyber-łóżko, które pozwoli pacjentowi np. na sterowanie światłem w pokoju, ustawienie łóżka czy korzystanie z Internetu.

Warto podkreślić, iż do tej pory Cyber-oko zostało wdrożone w pięciu placówkach opieki nad pacjentami apalicznymi. Uzyskane wyniki badań są przedmiotem 35 publikacji i 4 zgłoszeń patentowych.

Przyznany na badania budżet ok. 7 mln. zł (w ramach projektu POIG.01.03.01-22-017/08) posłużył sfinansowaniu prac nie tylko nad Cyber-okiem, ale także nad takimi wynalazkami, jak: wirtualna tablica szkolna sterowana gestami, system komunikacji nauczyciel-uczeń ze spowalnianem mowy, nowa metoda wspomagania nauki języków obcych i system diagnozy nasilenia objawów choroby Parkinsona.

Ciekawy materiał na temat Cyber-oka oraz realizowanego na Politechnice Gdańskiej projektu Inżynier Przyszłości przygotowała telewizja TVN. 

– Inżynier przyszłości ma polegać głównie na tym, by tego rodzaju pomysły, jak przykład Cyber-oka mogły być realizowane w wielu rożnych obszarach – powiedział prof. Edmund Wittbrodt, koordynator Inżyniera Przyszłości.

Zobacz film.