PG dołączyła do prestiżowego grona uczelni CESAER

Politechnika Gdańska została przyjęta do grona członków CESAER – europejskiej organizacji zrzeszającej najlepsze wyższe szkoły techniczne (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research). Decyzja o przyjęciu naszej uczelni do CESAER zapadła 9 października 2015 podczas walnego zgromadzenia zarządu tej organizacji, które odbyło się na Katholieke Universiteit w Leuven w Belgii.

 

Zanim Politechnika odebrała gratulacje, została poddana kilkuetapowemu procesowi aplikacyjnemu. Zarząd CESAER przybył z wizytą na PG. Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. Karel Luyben – CESAER President, Rector Magnificus Delft University of Technology (NL);  prof. Viktor Öwall – Member of the Board of Directors, Dean Faculty of Engineering, Lund University (SE) oraz prof. Ernst Schmachtenberg – CESAER President Elect, Rector RWTH Aachen (DE).

Goście z ramienia CESAER mieli okazję zobaczyć m.in. Centrum Nanotechnologii A i B oraz Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, Laboratorium LINTE^2. Odwiedzili także Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Jednak głównym celem wizyty, która odbyła się 21 września 2015, było przede wszystkim zapoznanie się z funkcjonowaniem Politechniki Gdańskiej.

– Przedstawiciele CESAER bardzo dokładnie prześledzili wszelkie aspekty związane z „życiem” naszej uczelni. Interesowała ich wizja i strategia Politechniki Gdańskiej jako SMART University, w tym priorytety instytucjonalne. Pytano o zarządzanie uczelnią w odniesieniu do badań i edukacji, a także o finanse uczelni w tym o aspekt finansowania z przemysłu. W kontekście struktury organizacyjnej uczelni przedstawiciele CESAER analizowali role i zakres odpowiedzialności poszczególnych jednostek na Politechnice – wylicza prof. Jacek Mąkinia, prorektor ds. współpracy i innowacji, który koordynował kwestie związane z aplikacją PG do członkostwa w CESAER.

– Pod uwagę brano także współpracę naszej uczelni z otoczeniem gospodarczym, innymi uczelniami oraz absolwentami. W tym względzie interesujący dla przedstawicieli CESAER był stopień innowacyjności naszej uczelni oraz proces transferu technologii – dodaje prof. Mąkinia.

Ocena CESAER obejmowała również ścieżki kariery pracowników, dorobek naukowy i liczbę publikacji, a także organizację programów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich.

Dopiero po wnikliwej ocenie, na drodze tajnego głosowania podczas walnego zebrania zarządu CESAER, podjęto decyzję o przyjęciu Politechniki Gdańskiej do Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research.

CESAER powstała w 1990 roku, obecnie należy do niej ponad 50 europejskich wiodących uczelni wyższych z 24 krajów. Politechnika Gdańska jest trzecią uczelnią w Polsce, która dołączyła do tego zaszczytnego grona. Organizacja CESAER czuwa nad wysokim poziomem badań, edukacji, rozwoju współpracy uczelni z przemysłem, stawia na rozwój innowacyjności. Członkowie CESAER są zobowiązani do spójnych działań na rzecz szeroko pojętego rozwoju kształcenia inżynierskiego, odpowiadającego potrzebom globalnego rynku. 

Politechnika Gdańska będzie uczestniczyła w pracach Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research w następujących grupach roboczych: otwarta nauka (dr Tomasz Boiński, pełnomocnik rektora PG ds. otwartej nauki, adiunkt w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych na WETI); przedsiębiorczość, transfer technologii (Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG) oraz internacjonalizacja (prof. Jacek Mąkinia, prorektor ds. współpracy i innowacji PG). 

Galeria zdjęć