Podwójne złoto na targach TECHNICON-INNOWACJE 2013

Złoty medal targów Technicon-Innowacje 2013 oraz wyróżnienie specjalne za produkt najlepiej przygotowany do wdrożenia zdobył opracowany na Wydziale Chemicznym wskaźnik rozmrożenia Chill-ID. Kolejne złoto także należy do chemików. Jury doceniło nanokompozyty poliuretanowe wzmocnione zredukowanym tlenkiem grafenu. Materiały te mogą być stosowane m.in. jako super wytrzymałe wkładki do obuwia specjalistycznego.

Laureaci odebrali nagrody 25 października, w drugi dzień targów.

Wskaźnik rozmrożenia to innymi słowy inteligentna etykieta wielkości znaczka pocztowego, która będzie informowała konsumentów o jakości i świeżości produktów spożywczych. Etykieta samoistnie aktywuje się i zabarwia gdy dany produkt, np. opakowanie lodów, był przechowywany w niewłaściwych warunkach lub uległ rozmrożeniu podczas transportu. Podobne wskaźniki są już stosowane na świecie ale ich cena jest wysoka. Klienci płacą za nie około dolara. Nasz wskaźnik będzie kosztował kilka groszy.

Technologię wdroży spółka Chill-ID, która powstała na Politechnice z końcem września. Udziałowcami są spółka uczelniana Excento, Invenveiew sp. z. o. o. oraz Agencja Rozwoju Pomorza. Pomysłodawcą indykatora jest dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski.

Przedmiotem drugiego nagrodzonego złotym medalem wynalazku są nowej generacji materiały poliuretanowe, zawierające zredukowany tlenku grafenu. Nanokompozyty te posiadają unikalne właściwości mechaniczne, termiczne oraz przewodzące. Dzięki temu znajdą one zastosowanie m.in. jako podeszewy do obuwia o wysokiej trwałości lub jako specjalistyczne wkładki do butów (w przypadku nanokompozytowych materiałów spienionych).

Warto dodać, że Katedra Technologii Polimerów, w której opracowano technologię – wspólnie z Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz przedsiębiorstwem MB Market LTD Sp. z o.o., Baniocha – realizuje projekt badawczo-wdrożeniowy w ramach programu GRAF-TECH. Projekt ten finansowany jest przez NCBR i jest realizowany przez powyższe konsorcjum naukowo-przemysłowe. Autorem wynalazku jest zespół badawczy pod kierunkiem dr inż. Michała Strankowskiego.

Targi Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2013 odbyły się w Gdańsku po raz dziewiąty. Ta impreza wystawiennicza zorientowana  jest na poszukiwanie i rozpowszechnianie innowacyjnych technologii. Wyniki swoich prac przedstawią zarówno doświadczone zespoły, jak i młode talenty.

W tym roku naukowcy z naszej uczelni zgłosili do targowych konkursów 13 wynalazków. Zdobyliśmy 2 złote i 2 srebrne medale oraz 2 wyróżnienia. Politechnika Gdańska odebrała także Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Innowacyjne Naukowe Działania.

NAGRODZENI W KONKURSIE INNOWACJE 
 
ZŁOTE MEDALE
  • Wydział Chemiczny za wskaźnik rozmrożenia Chill-ID
  • Wydział Chemiczny za nanokompozyty poliuretanowe wzmocnione zredukowanym tlenkiem grafenu
 
SREBRNE MEDALE
  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za Mówiące Mapy - system GIS wspomagający poruszanie się niewidomych po terenie miejskim
  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za DOMESTIC - platformę do wspomagania osób starszych i przewlekle chorych w warunkach domowych
 
WYRÓŻNIENIE
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki za wyłącznik różnicopradowy do pracy przy częstotliwościach prądu różnicowego z zakresu od 50 do 10000HZ
 
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE ZA PRODUKT NAJLEPIEJ PRZYGOTOWANY DO WDROŻENIA
  • Wydział Chemiczny za wskaźnik rozmrożenia Chill-ID