Spotkanie Konwentu Politechniki Gdańskiej

  • W poniedziałek 20 marca w Sali Senatu odbędzie spotkanie Konwentu Politechniki Gdańskiej. Tematem przewodnim obrad będzie finansowanie działalności PG. Wystąpienie na ten temat wygłosi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

     

    Następnie głos zabiorą: Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego, którzy omówią „Możliwości i zasady współpracy oraz finansowania prac prowadzonych we współdziałaniu z przedsiębiorcami i samorządem terytorialnym”.

    Po wystąpieniach przewidziany jest czas na dyskusję. Spotkanie poprowadzi przewodniczący Konwentu PG Zbigniew Canowiecki, Prezydent „Pracodawców Pomorza”.

    Informacje nt. Konwentu PG znajdują się pod adresem: pg.edu.pl/uczelnia/konwent.