TECHNICON-INNOWACJE. Naukowcy PG zdobyli dziesięć nagród

23 października rozstrzygnięto konkursy, które odbyły się w ramach 11. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2015. Naukowcy Politechniki Gdańskiej zdobyli trzy złote oraz cztery srebrne medale w konkursie „INNOWACJE 2015”.

Uczeni z PG odebrali także nagrodę za produkt najlepiej przygotowany do wdrożenia oraz dwie nagrody specjalne przyznane przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Lista nagrodzonych znajduje się poniżej.

Co roku podczas targów TECHNICON-INNOWACJE wręczany jest Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej. Tym razem został przyznany Instytutowi Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk za warstwy wysoce uporządkowanych nanorurek ditlenku tytanu dla zastosowań w fotowoltaice i fotokatalizie.

W trakcie tegorocznych gdańskich targów wynalazków pracownicy Politechniki Gdańskiej prezentowali kilkanaście innowacyjnych rozwiązań. Stoisko PG cieszyło się sporym zainteresowaniem, zwiedzający z sympatią przyglądali się nie tylko wynalazkom opracowanym przez pracowników naukowych, ale także tym przygotowanym przez studentów. Koło naukowe „SKALP” zaprezentowało łazik marsjański LEM, robot rolniczy ŻUK oraz drukarkę wzorów na kawie CoffeePrinter.

Nasza uczelnia rokrocznie uczestniczy w wystawie wynalazków TECHNICON-INNOWACJE. Udział PG w targach koordynuje uczelniane Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

 

NAGRODZENI Z POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Złote Medale INNOWACJE 2015

*Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza

*Katedra Metrologii i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za system wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem (Detektor MED. - 4)

*Katedra Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego za biodegradowalne termoplastyczne kompozycje polimerowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie


Srebrne Medale INNOWACJE 2015

*Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydziału Mechanicznego za nowatorski płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła z technologią mikrostrugową

*Katedra Polimerów Wydziału Chemicznego za sposób otrzymywania bezizocyjanianowych polihydroksyuretanów oraz bezizocyjanianowych polihydroksyuretano-epoksydów

*Wydział Elektrotechniki i Automatyki za system do badań technicznych odbieraków prądu pojazdów szynowych

*Katedra Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za sposób i układ do pomiaru rezystancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi typu AC i typu A

Dyplom - wyróżnienie specjalne za produkt najlepiej przygotowany do wdrożenia

*Katedra Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego za biodegradowalne termoplastyczne kompozycje polimerowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie

Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego

*Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska za kompozytowy most pieszo-rowerowy

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Gdańska

*Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego za zespół urządzeń do wytwarzania i analizy gazowych mieszanin zapachowych

***

Uwaga! Lista wszystkich laureatów znajduje się na stronie targów.

 

Galeria zdjęć