dr inż. Łukasz Ponikiewski

Email lukasz.ponikiewski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25-18
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/lukasz.ponikiewski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 132 a
Numer telefonu (58) 347 25-18
Email lukasz.ponikiewski@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Tematyka prac inżynierskich i magisterskich

 1. Badanie reaktywności CuCl i AgCl w reakcji z solami litowymi difosfanów. Synteza kompleksów miedzi(I) z ligandem fosfanylofosfidowym i fosfanylofosfinidenowym.
 2. Badanie reaktywności typu Fosfa-Wittiga dla β-diketiminowych kompleksów tytanu(IV) z ligandem fosfanylofosfinidenowym.
 3. Badanie reaktywności β-diketiminowych kompleksów tytanu(III) z ligandem fosfanylofosfidowym w reakcji z odczynnikami elektrofilowymi.

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania

 • Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych kompleksów tytanu z ligandami: fosfanylofosfidowym i fosfanylofosfinidenowym.
 • Badanie reaktywności β-diketiminowych kompleksów tytanu(III) z ligandem fosfanylofosfidowym w reakcji z odczynnikami elektrofilowymi i nukleofilowymi.
 • Badanie reaktywności β-diketiminowych kompleksów tytanu(IV) z ligandem fosfanylofosfinidenowym w reakcji z aldehydami i ketonami - reakcja Fosfa-Wittiga.
 • Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych kompleksów miedzi i srebra z ligandami: fosfanylofosfidowym i fosfanylofosfinidenowym.
 • Rengenowska analiza strukturalna - badanie monokrystalicznych produktów reakcji przy pomocy X-ray.

Notka biograficzna

Wykształcenie

 • mgr inż.
  2002: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej.
  Tytuł pracy magisterskiej: „Tri-tert-butoxysilanotiolany niklu”.
  Promotorzy: Prof. dr hab. inż. Barbara Becker, mgr inż. Antoni Konitz.
 • dr inż.
  2006: Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Department of Inorganic Chemistry.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: "Synthesen, Strukturen und Reaktionsverhalten  
  von Metallalkoxiden”.
  Promotor: Prof. Dr. Dieter Fenske

Staże i wyjazdy naukowe:

 • 01.02.2009 - 30.09.2009
  Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Department of Inorganic Chemistry.
 • 01.06.2012 - 31.08.2012
  Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Nanotechnology.
 • 15.07.2015 - 15.09.2015
  Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Nanotechnology (Stypendium DAAD).