mgr Aleksandra Meksuła

Email alemeksu@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 63 84
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/alemeksu

Zajmowane stanowiska

Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Miejsce pracy Dział Projektów
Gmach B, 402a
Numer telefonu (58) 348 63 84