MOST DANYCH | MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Lubomski Finansowanie projektu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Projekt realizowany w Centrum Usług Informatycznych zgodnie z porozumieniem POPC.02.03.01-00-0033/17-00 z dnia 2018-10-08

MOST Wiedzy | Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Lubomski Finansowanie projektu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Projekt realizowany w Centrum Usług Informatycznych zgodnie z porozumieniem POPC.02.03.01-00-0014/16-00 z dnia 2016-09-09