prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik

Email wasia@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 10
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wasia

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 223 b
Numer telefonu (58) 347 21 10

Wiadomość dla studentów

Notka biograficzna

Urodzony w Gdańsku (24.05.1971). W 1990 roku ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego i Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie i rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich ukończeniu w 1995 rozpoczął pracę naukową na tej uczelni, uzyskując w 2000 roku stopień doktora nauk chemicznych. Tytuł jego rozprawy doktorskiej, wykonywanej pod kierunkiem prof. Jacka Namieśnika, brzmiał "Perspektywy wykorzystania wielokapilarnej chromatografii gazowej w analityce specjacyjnej związków metaloorganicznych". W 2012 roku, na podstawie rozprawy "Analityka specjacyjna związków cynoorganicznych w próbkach środowiskowych", uzyskał stopień doktora habilitowanego. Ósmego stycznia roku 2019, Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk chemicznych.

W latach 1997-1998 odbył roczny staż naukowy we Francji, początkowo na Uniwersytecie w Bordeaux (Laboratoire de Photophysique et Photochimie Moleculaire; 02.1997 - 08.1997), a następnie na Uniwersytecie w Pau (Laboratoire de Chimie BioInorganique et Environnement, CNRS; 08.1997 – 02.1998). W latach 2005-207 przebywał na stażu naukowym w Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) w Geel (Belgia).

~

Born in Gdansk (May 24, 1971). In 1990 he graduated from the Food and Chemical Industry Technical School and began studies at the Faculty of Chemistry of the Gdańsk University of Technology. After graduating in 1995, he began research at this university, earning in 2000 a doctorate in chemical sciences. The title of his doctoral dissertation, conducted under the supervision of prof. Jacek Namieśnik, was "Perspectives of using multi-capillary gas chromatography in speciation analysis of organometallic compounds". In 2012, on the basis of the dissertation "Speciation of organotin compounds in environmental samples", he obtained the postdoctoral degree. On January 8th 2019 the President of Poland bestowed him the title of professor of chemical sciences.


In 1997-1998 he completed a one-year research internship in France, initially at the University of Bordeaux (Laboratoire de Photophysique et Photochimie Moleculaire, 02.17-07 - 08.1997), and then at the University of Pau (Laboratoire de Chimie BioInorganique et Environnement, CNRS; 08.1997 - 02.1998) . In the years 2005-207, he was on a research internship at the Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) in Geel (Belgium).