mgr inż. Robert Bajko

Email robert.bajko@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/robert.bajko

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii