dr Anna Niewulis

Email anna.niewulis@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 61 95
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anna.niewulis

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Centrum Naucz. Matemat.i Kształcenia na Odległość
Centrum Nanotechnologii B Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, 309,310
Numer telefonu (58) 348 61 95
Email anna.niewulis@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Informacje o konsultacjach znajdują się na stronie:

plan zajęć

Istnieje możliwość ustalenia dodatkowych konsultacji w terminie dogodnym dla mnie i dla Państwa. Wówczas proszę o informacje na podany adres e-mail:anna.niewulis@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Anna Niewulis ukończyła studia na wydziale Matematyki, Fizyki i  Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w 2005r. W 2010 r. ukończyła studia doktoranckie na wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.  W 2012 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych. W latach 2009-2014 pracowała w Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej w IMP PAN w Gdańsku.

Jest autorem i współautorem ponad 20 prac naukowych, w tym rozdziału w książce. Jest laueeatką stypedndium „Inno Doktorant-stypendia dla doktorantów” ufundowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w latach 2009-2010, laureatką konkursu w programie „Iuventus Plus realizowanego przez MNiSW w latach 2010-2011. W 2016 r. otrzymała medal KEN.